Dispečing: 051/7470 204

Jazdíte na bicykli? Dávajte si pozor na mŕtve uhly

V posledných rokoch sa aj v Prešove dostáva viac a viac do povedomia cyklodoprava ako jedna z alternatívnych možností prepravy za prácou, či inými povinnosťami. Mesto Prešov sa môže pochváliť sieťou cyklochodníkov, ktorá je na slovenské pomery naozaj rozsiahla. Niektoré úseky ciest sú však spoločné pre cestnú aj cyklistickú dopravu, čo so sebou prináša isté riziká. Symbiózu všetkých účastníkov cestnej premávky je možné zabezpečiť iba vzájomným rešpektom a osvetou. V rámci Európskeho týždňa mobility sa Dopravný podnik mesta Prešov snaží každoročne zvyšovať povedomie o tzv. mŕtvych uhloch autobusov a trolejbusov. Mŕtve uhly sú miesta, na ktoré vodič MHD nemá z kabíny zabezpečený výhľad aj napriek spätným zrkadlám. Principiálne sa jedná o miesta tesne pred čelom vozidla, po bokoch vozidla v prednej časti a za zadnou časťou.

V najbližších mesiacoch v našom meste pribudnú nové úseky cyklistických trás, ktoré budú vedené v telese klasickej cestnej komunikácie, prípadne ich budú pretínať. Opätovne preto prinášame naše rady a odporúčania pre pohyb cyklistov, chodcov, ale aj samotných vodičov v oblasti mŕtvych uhlov.

Aké sú naše odporúčania pre cyklistov a chodcov?

  • nestojte v mŕtvych uhloch, snažte sa im vyhýbať,
  • pokiaľ je to možné, nestojte v križovatke tesne pred autobusom alebo trolejbusom,
  • ak nie je na vozovke zriadený cyklopruh, na križovatkách stojte v priestore za prvou nápravou autobusu alebo trolejbusu,
  • ak jazdíte povedľa autobusu alebo trolejbusu, snažte sa pohybovať v čo najväčšom odstupe od vozidla a čo najskôr opustiť priestor mŕtveho uhla,
  • ak sa nachádzate v mŕtvom uhle, pozorne sledujte situáciu a snažte sa predvídať, čo môže vodič MHD urobiť – či plánuje odbočiť alebo zastať. Je potrebné si uvedomiť, že on vás v mŕtvom uhle nevidí,
  • pokiaľ autobus alebo trolejbus stojí na zastávke, neprechádzajte na druhú stranu cesty tesne pred ním. Vodič sleduje cez spätné zrkadlá situáciu vo vozidle a pri dverách. Pred čelom vozidla môže byť chodec nižšieho vzrastu alebo cyklista neviditeľný.

Text: DPMP, a.s.
Foto: Bc. Erik Wittner, 9/2022
3. 8. 2023