Dispečing: 051/7470 204

Informačný systém v MHD s novými vylepšeniami

V spolupráci s naším dodávateľom informačného a tarifného systému aktuálne realizujeme viaceré úpravy pre zlepšenie fungovania a lepšiu orientáciu pre cestujúcich. Aktuálne máme v prevádzke 25 trolejbusov a 15 autobusov, ktoré už sú vybavené LCD monitormi v interiéri na zobrazovanie rôznych informácií a oznamov. Vo všetkých týchto autobusoch a desiatich trolejbusoch sú tieto LCD monitory prepojené s palubným počítačom vozidla, čo umožňuje na týchto monitoroch zobrazovať trasu linky a nasledujúce zastávky. Víziou do budúcna je zabezpečiť prepojenie aj zvyšných pätnástich trolejbusov s palubným počítačom. S továrenským dizajnom zobrazovaných informácií sme však neboli natoľko spokojní, preto sme sa rozhodli navrhnúť vlastnú grafiku rozmiestnenia informácií po vzore iných miest.

Postupne je do autobusov nahrávaná nová verzia zobrazenia, ktorá ponúka výrazné biele písmo na tmavomodrom a sivom podklade, čo oceňujú aj naši vodiči, ktorým sa už netvorí nepríjemný odraz v čelnom skle. V rámci zobrazenia sa cestujúcim prehráva číslo linky a smer prepravy, najbližšia zastávka a 4 po nej nasledujúce. Okrem toho je pri zastávkach zobrazené tarifné pásmo, v ktorom sa daná zastávka nachádza a chronometráž, teda časové vzdialenosti medzi zastávkami. V budúcnosti by mala pribudnúť aj možnosť posielania krátkych textových správ priamo z dopravného dispečingu za účelom informovania cestujúcich online o rôznych mimoriadnostiach a nepravidelnostiach v preprave.

Okrem týchto zmien plánujeme zaviesť aj funkciu zobrazovania času odchodu spoja z východzej zastávky na vonkajších elektronických tabuliach vozidla. Tento systém už v podmienkach SR využíva napríklad Žilina a Bratislava (viď foto) a slúži na lepšie informovanie cestujúcich, ale aj vodičov. Cestujúci, ktorý vyčkáva na nástupnej zastávke tak vidí, kedy má daný autobus odchod z prvej zastávky a nemusí opakovane nazerať do cestovného poriadku, prípadne si kontrolovať čas. Vodič na konečnej zastávke zasa vidí zostávajúci čas prestoja vozidla.

V spolupráci s mestom Prešov tiež podnikáme kroky na postupné zavedenie platby kartou vo vozidlách, čo si však vyžaduje náročnejšiu technickú prípravu a najmä finančné zdroje.


Text: DPMP, a.s.
Foto: DPMP, a.s.; imhd.sk
18.7.2023