Dispečing: 051/7470 204

DPMP, a.s. podporuje zbierku Biela pastelka

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka pomoci širokej verejnosti zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť sa už druhý rok po sebe stal regionálnym partnerom tejto zbierky. Postupne sa snažíme rôznymi krokmi zlepšovať a zjednodušovať prepravu cestujúcich, ktorí majú zrakové postihnutie. V súčasnosti je náš vozidlový park plne nízkopodlažný, čo je veľkou pomocou pre cestujúcich so zrakovým postihnutím, keďže nástup a výstup z vozidla a pohyb v interiéri sa im značne uľahčil. V každom vozidle máme v zmysle predpisov vyhradené miesto na sedenie v prednej časti, ktoré je určené pre cestujúcich s týmto hendikepom a ich sprievod, resp. vodiaceho psa. Naši vodiči a vodičky MHD sú v rámci pravidelných školení usmerňovaní, akým spôsobom pristavovať vozidlo k zastávke a ako ju obsluhovať, ak sa na nej nachádza takýto cestujúci. Väčšina cestujúcich so zrakovým postihnutím využíva naše služby pravidelne, a preto aj naši zamestnanci vedia, akým spôsobom k ním pristupovať. 

Teší nás, že sa nám postupne darí zlepšovať informovanosť aj prostredníctvom systému vonkajšej akustickej signalizácie pre nevidiach a slabozrakých cestujúcich. Aktuálne máme v evidencii 25 trolejbusov a 17 autobusov (43%), ktoré sú týmto systémom vybavené, zatiaľ je ale v prevádzke len v trolejbusoch. Vo vozidlách je v prednej časti nainštalovaný vonkajší reproduktor, ktorý po zadaní povelu zahlási na zastávke číslo linky a smer jazdy. Povel sa získava prostredníctvom jednoduchého ovládača, ktorý majú k dispozícii zrakovo postihnutí cestujúci. V najbližších mesiacoch náš vozidlový park rozšíri ďalších 15 vozidiel, ktoré budú týmto systémom vybavené. Vďaka systému sa zvyšuje nezávislosť a samostatnosť cestujúcich, pre ktorých je určený.

V blízkej dobe plánujeme zorganizovať stretnutie zástupcov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (UNSS) a ich klientami so zástupcami DPMP, a.s., ktorého cieľom bude predstavenie jednotlivých typov vozidiel MHD, ktoré v našom parku máme. Každý typ autobusu a trolejbusu je iný, a preto poskytneme klientom UNSS možnosť si tieto vozidlá v pokojnej atmosfére prejsť a hmatom vyskúšať. Táto skúsenosť pre nich bude užitočná a napomôže im k lepšej orientácii vo vozidlách MHD pri budúcom cestovaní.


Zbierku Biela pastelka viete podporiť aj vy svojou darcovskou SMS v hodnote 2€ na číslo 820, prípadne ľubovoľným príspevkom dobrovoľníkom, ktorí budú v piatok 22. septembra 2023 realizovať zbierku v uliciach slovenských miest.

Text: DPMP, a.s.
Foto: Biela pastelka
18. 9. 2023