Dispečing: 051/7470 204

Cestujúci so zrakovým postihnutím sa zoznámili s novými vozidlami

V sobotu 18. mája 2024 sme v Dopravnom podniku mesta Prešov privítali vzácnu návštevu. Náš areál navštívili klienti Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), ktorí sa prišli oboznámiť s novými typmi vozidiel MHD. Už v septembri, počas zbierky Biela pastelka, sme avizovali, že pre klientov z ÚNSS pripravujeme spoločné stretnutie s týmto cieľom, no z rôznych objektívnych príčin sa uskutočnilo až na jar.

Pripravené boli najnovšie vozidlá Škoda 27 Tr Solaris a SOR EBN 8, ale aj typy vozidiel, ktoré sa v premávke vyskytujú už dlhšiu dobu - autobusy Solaris Urbino 12, SOR NB 18 a trolejbus Škoda 31 Tr SOR. Na staršie vozidlá sú cestujúci so zrakovým postihnutím už zvyknutí, iné je to však po zaradení nových typov vozidiel. Počas spoločného stretnutia si tak mohli v pokoji prejsť jednotlivé typy vozidiel, oboznámiť sa s ich interiérom, hmatom zistiť, kde sa nachádzajú rôzne tlačidlá, miesta na sedenie, či prídržné madlá. Takáto skúsenosť im uľahčí cestovanie vozidlami MHD v budúcnosti, pretože vo vozidlách sa budú pohybovať s väčšou istotou a samostatnosťou. Pre dopravcu bola táto skúsenosť obohacujúca z hľadiska prípravy technických špecifikácií pri budúcich súťažiach na nové vozidlá, ale aj z hľadiska vyhotovovania a rozmiestňovania jednotlivých piktogramov a informácií v interiéroch vozidiel.


Text: DPMP, a.s.
Foto a materiály: ÚNSS - Katarína Šmajdová Búšová, DPMP, a.s. - Juraj Handzuš
20. 5. 2024