logoDPDopravn� podnik mesta Pre�ov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
 
 
ODCHODY LINKY 38 ZO ZASTÁVKY
Lesnícka
Linka č. 38 Odchody zo zastávky
smer
Lesnícka
Sídlisko III
min. zastávka p.
Sibírska
Karpatská
Jurkovičova
Martina Benku
Pavla Horova
0' Lesnícka
2' *Škára
4' Žel. stanica
7' Škultétyho
9' Vysokoškol. areál
10' Duchnovičovo n.
11' Nám. mládeže
12' Obr. mieru
14' Clementisova
15' Volgogradská
16' N. Kráľ. pokoja
17' VUKOV
19' Centrum
20' Prostějovská
21' Sídlisko III
h Pracovný deň - školský rok
4
5  02 32 55
6  15 32 44 56
7  08 20 30 37 46
8  01 16 31 46
9  01 16 31 46
10  01 16 31 46
11  01 16 31 46
12  01 16 31 44 56
13  08 20 32 44 56
14  08 20 32 44 56
15  08 20 32 46
16  01 16 31 46
17  01 16 31 46
18  01 16 35 55
19  15 35 55
20  15 35 55
21  15 45
22  12 42
h Pracovný deň - prázdniny sobota, nedeľa, sviatok
4
5  02 32 55
6  15 35 55   25  55
7  15 35 55   25  55
8  15 35 55   15  35  55
9  15 35 55   15  35  55
10  15 35 55   15  35  55
11  15 35 55   15  35  55
12  15 35 55   15  35  55
13  15 35 55   15  35  55
14  15 35 55   15  35  55
15  15 35 55   15  35  55
16  15 35 55   15  35  55
17  15 35 55   15  35  55
18  15 35 55   15  35  55
19  15 35 55   15  35  55
20  15 35 55   15  35  55
21  15 45   15  45
22  12 42   12  42
 Vysvetlivky:
  * - zastávka na znamenie
Tolerancia odch. 2min.   Platnosť od: 1.12.2018            www.dpmp.sk 

Vytlačiť


© DPMP a.s. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie na komerčné účely bez predchádzajúceho súhlasu DPMP a.s. je zakázané.
Copyright � 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.