logoDPDopravn� podnik mesta Pre�ov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
 
 
ODCHODY LINKY 38 ZO ZASTÁVKY
Jurkovičova
Linka č. 38 Odchody zo zastávky
smer
Jurkovičova
Sídlisko III
min. zastávka p.
Sibírska
Karpatská
0' Jurkovičova
2' Martina Benku
3' Pavla Horova
4' Lesnícka
6' *Škára
8' Žel. stanica
11' Škultétyho
13' Vysokoškol. areál
14' Duchnovičovo n.
15' Nám. mládeže
16' Obr. mieru
18' Clementisova
19' Volgogradská
20' N. Kráľ. pokoja
21' VUKOV
23' Centrum
24' Prostějovská
25' Sídlisko III
h Pracovný deň - školský rok
4  58
5  28 51
6  11 28 40 52
7  04 16 26 33 42 57
8  12 27 42 57
9  12 27 42 57
10  12 27 42 57
11  12 27 42 57
12  12 27 40 52
13  04 16 28 40 52
14  04 16 28 40 52
15  04 16 28 42 57
16  12 27 42 57
17  12 27 42 57
18  12 31 51
19  11 31 51
20  11 31 51
21  11 41
22  08 38
h Pracovný deň - prázdniny sobota, nedeľa, sviatok
4  58
5  28 51
6  11 31 51   21  51
7  11 31 51   21  51
8  11 31 51   11  31  51
9  11 31 51   11  31  51
10  11 31 51   11  31  51
11  11 31 51   11  31  51
12  11 31 51   11  31  51
13  11 31 51   11  31  51
14  11 31 51   11  31  51
15  11 31 51   11  31  51
16  11 31 51   11  31  51
17  11 31 51   11  31  51
18  11 31 51   11  31  51
19  11 31 51   11  31  51
20  11 31 51   11  31  51
21  11 41   11  41
22  08 38   08  38
 Vysvetlivky:
  * - zastávka na znamenie
Tolerancia odch. 2min.   Platnosť od: 1.12.2018            www.dpmp.sk 

Vytlačiť


© DPMP a.s. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie na komerčné účely bez predchádzajúceho súhlasu DPMP a.s. je zakázané.
Copyright � 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.