DPMP, Modernizácia vozového parku autobusov v Prešove

Modernizácia vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy v Prešove

Prijímateľ:
  Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice
Názov projektu:
 Modernizácia vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy v Prešove
Kód projektu:
302011R367
Miesto realizácie projektu:
 Prešovský kraj, okres Prešov, obec Ľubotice, mesto Prešov
Projekt je spolufinancovaný fondom:
 Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ projektu:
 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Výška NFP:
 4 151 534,58 EUR
Začiatok realizácie hlavných aktivít:
 06/2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:
 02/2022
Opis projektu:

Predmetom realizácie projektu je nákup 2 kusov nízkopodlažných 12 metrových  autobusov  a nákup 4 kusov nízkopodlažných 18 metrových autobusov  mestskej hromadnej dopravy a 5 kusov nízkopodlažných  elektrobusov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie vozidlového parku autobusov. Projekt zásadne zlepší a skvalitní vozidlový park autobusov. Primárne je určený širokej cestujúcej verejnosti. Z moderných vozidiel však budú benefitovať aj vodiči autobusov, keďže to zníži počet porúch a vynechaných spojov počas prepravy cestujúcich a tým aj počet konfliktných situácií. Dopravca bude profitovať hlavne zvýšenými tržbami, vyššou spoľahlivosťou,  nižšími  nákladmi na prevádzku a údržbu nových vozidiel oproti nahradeným starším vozidlám.  V synergii s inými aktuálne riešenými projektmi v oblasti dopravy v meste zabezpečí projekt podporu rozvoja moderných dopravných systémov v osobnej doprave. Popritom prinesie zabezpečenie proporcionálneho rozvoja jednotlivých druhov dopravy a zvýšenie bezpečnosti dopravy. Toto všetko pozitívne ovplyvní  povedomie o prímestskej doprave ako o modernom a spoľahlivom spôsobe prepravy v meste Prešov.

Realizáciou projektu sa naplní 1 merateľný ukazovateľ:
P0191 Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave – 11 ks