Dispečing: 051/7470 204

Verejné obstarávanie

Názov: Odborná prehliadka plynovej kotolne
Dátum zverejnenia: 13.10.2021
Termín na predkladanie ponúk: 20.10.2021
Prílohy: