Dispečing: 051/7470 204

Verejné obstarávanie

Názov: Odborná prehliadka a skúška elektrických a bleskozvodných zariadení
Dátum zverejnenia: 13.9.2021
Termín na predkladanie ponúk: 21.9.2021
Prílohy: