logoDPDopravn� podnik mesta Pre�ov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
 
 
Poskytovanie príležitostnej dopravy (objednávky dopravy)

Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. poskytuje príležitostnú dopravu pre fyzické a právnické osoby vrámci siete MHD.

Príležitostná doprava sa uskutočňuje na základe objednávky.

Základné podmienky pre objednanie príležitostnej dopravy pre fyzické osoby:
osobné objednanie v sídle DPMP, a. s., v kancelárii dopravnej prevádzky formou spísania písomnej objednávky min. 14 dní pred požadovaným termínom vykonania objednávky (v prípade neodkladnej záležitosti, napr. pohreb, aj v kratšej lehote); preukázanie sa platným dokladom totožnosti.

Základné podmienky pre objednanie príležitostnej dopravy pre právnické osoby a školy:
zaslaním objednávky na predpísanom tlačive (podpísaný a opečiatkovaný sken) na adresu DPMP, a. s. pre písomné doručovanie (DPMP, a. s., Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice) alebo e-mailom na adresy dpmp@dpmp.ak a objednavky@dpmp.sk.


Tlačivo pre právnické osoby: TU!
Tlačivo pre školy: TU!

CENNÍK PRÍLEŽITOSTNEJ DOPRAVY POSKYTOVANEJ DPMP, a. s.:
Platný od 1. 6. 2018Služba Cena v € s DPH
Preprava midibusom 1,54 € / km
Preprava štandardným autobusom 1,90 € / km
Preprava kĺbovým autobusom 2,24 € / km
Stojné autobusov 3,00 € / každých začatých 15 min.

Do výkonu najazdených kilometrov sa započítavajú aj manipulačné jazdy vozidla z vozovne a do vozovne.
Čas nevyhnutný na nástup a výstup cestujúcich sa nepočíta ako čas čakania.

Spôsob platby: faktúra bude vystavená po realizácii objednávky na meno objednávateľa; Úhradu faktúry je možné uskutočniť bezhotovostným prevodom, platbou poukážkou, resp. v hotovosti v pokladni DPMP, a. s.
Vaše otázky zodpovieme na tel. č.: 051 / 74 70 208, 051 / 74 70 268
Copyright � 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.