Dispečing: 051/7470 204

Zaplatiť za lístok kartou môžete na ďalších dvoch zastávkach

V závere septembra boli pracovníkmi dopravného podniku nainštalované ďalšie dva automaty na cestovné lístky, ktoré umožňujú aj bezkontaktnú platbu platobnou kartou. Automaty boli umiestnené na zastávky Divadlo Jonáša Záborského a Veľká pošta. Umiestnenie automatov súvisí aj s plánovaným otvorením nákupného centra, keďže sa predpokladá výrazný nárast cestujúcich na týchto zastávkach.

Najmä v čase aktuálnej epidemiologickej situácie, kedy ľudia vyhľadávajú aj iné alternatívy k platbe mincami, sa táto investícia javí ako dobrý krok. Všetky automaty na cestovné lístky sú taktiež pravidelne čistené a dezinfikované, aby bolo prípadné riziko nákazy čo najnižšie.

V súčasnosti už máme k dispozícii 19 automatov, ktoré umožňujú platbu kartou. Cestujúci ich nájdu na zastávkach Trojica, Na Hlavnej, Divadlo Jonáša Záborského, Veľká Pošta, Železničná stanica, Centrum, Karpatská a Martina Benku.

Kúpa cestovného lístka v takomto automate je jednoduchá – najprv je potrebné zvoliť si požadovaný druh a množstvo cestovných lístkov, následne stlačiť tlačidlo pre platbu kartou, priložiť kartu na vyznačené miesto k terminálu a počkať na vydanie cestovného lístka.

V blízkej budúcnosti plánujeme ešte viac zmodernizovať spôsob odbavovania cestujúcich. Pripravujeme projekt, ktorého predmetom bude nákup nových označovačov na cestovné lístky, ktoré umožnia platbu platobnou kartou priamo vo vozidle. Tento systém využívajú už mnohé mestá na Slovensku aj Česku a každoročný nárast tržieb z tejto formy predaja len dokazuje opodstatnenosť a obľubu tohto kroku.