Dispečing: 051/7470 204

Vyradené vozidlá sú postupne ekologicky likvidované

DPMP, a.s. pristúpil aj v súvislosti s dodávkou nových vozidiel k likvidácii starých vyradených autobusov, ktoré už ukončili svoju službu v MHD. Formou verejnej obchodnej súťaže bola vybraná spoločnosť za účelom ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia. Odťah a postupný presun vozidiel sa začal v novembri, keď náš areál na Bardejovskej ulici opustili prvé vyradené autobusy. Časť vozidiel sa nachádza aj v našej druhej vozovni na Solivarskej ulici, ktorá sa využíva iba príležitostne práve na dočasné uskladnenie vozidiel a podobné činnosti.

Likvidáciou týchto vozidiel sa zároveň definitívne ukončia kapitoly hneď niekoľkých typov autobusov v Prešove. Cestujúcich už nikdy neodvezú kĺbové autobusy typu Karosa B 941, či priam legendárne autobusy Karosa B 932, ktoré poznali cestujúci najmä z nočných spojov. Likvidácia však čaká aj autobus Renault - Karosa Citybus 12M s číslom 333, ktorý bol prvým nízkopodlažným štandardným autobusom v Slovenskej republike. Zachovaniu v podobe historického vozidla ale bráni jeho zlý technický stav, pre ktorý bol aj vyradený. Na autobuse bol ešte v roku 2019 poškodený motor a samotný nosný rám vozidla bol natoľko skorodovaný, že jeho oprava by pre nás znamenala veľkú finančnú a časovú záťaž.

Vyradené vozidlá slúžili cestujúcim dlhé roky, čo sa podpísalo aj pod ich technickým stavom. Aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti prepravy, boli tieto autobusy postupne vyraďované. V týchto mesiacoch sú do Prešova postupne dodávané nové autobusy typu SOR NB 12 a SOR NB 18 v celkovom počte 15 kusov. Okrem nízkopodlažnosti poskytujú cestujúcim množstvo ďalších výhod a noviniek. Nové autobusy sú už plne klimatizované, pohon zabezpečujú ekologické naftové motory spĺňajúce najnovšiu emisnú normu EURO 6D, cestujúci si môžu počas cestovania nabiť svoje elektronické zariadenia cez USB nabíjačky a o informovanosť sa starajú LCD monitory, ktoré sú  rozmiestnené vo vozidle.

V nižšie priloženej tabuľke si môžete pozrieť prehľad vozidiel, ktoré boli odpredané na likvidáciu:

Typ Evidenčné číslo Rok výroby Dĺžka
Karosa B 941 332 1997 kĺbový
Renault - Karosa City bus 12M 333 1997 štandardný
Karosa B 941.1934 334 1998 kĺbový
Karosa B 941.1934 335 1998 kĺbový
Karosa B 941.1934 336 1999 kĺbový
Karosa B 941E.1956 337 1999 kĺbový
Karosa B 932.1690 338 1999 štandardný
Karosa B 932.1690 339 2000 štandardný
Karosa B 932.1690 340 2000 štandardný
Karosa B 941E.1962 342 2001 kĺbový
Renault - Karosa City bus 12M 343 2001 štandardný
Karosa B 961.1970 345 2002 kĺbový
Karosa B 961.1970 346 2002 kĺbový
Karosa B 961E.1970 351 2003 kĺbový

Cena za 1 kg netriedeného odpadu bola vysúťažená na 0,04€/kg bez DPH.

 

FOTO: archív DPMP, a.s.