Dispečing: 051/7470 204

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže pre deti

Pri príležitosti Európskeho týždňa mobility 2022 sme ešte v auguste vyhlásili výtvarnú súťaž určenú deťom do 12 rokov. Ústredným motívom súťaže bola trolejbusová doprava v Prešove, ktorá v tomto roku slávi dve významné výročia - 60. výročie zavedenia trolejbusovej dopravy v Prešove a 30. výročia spustenia trolejbusovej trate na sídlisko Sekčov. Deti si pri tvorbe obrázkov mohli vybrať z troch tém: Spoznávame Prešov trolejbusom, Učíme sa cestovať zodpovedne a Lepšia dostupnosť. Do 10. októbra, teda posledného dňa na doručenie prác, bolo doručených celkovo 212 výtvarných prác nielen z Prešova a okolia, ale napríklad aj zo Spišskej Belej, Bobrovca, či ďalších obcí zo Slovenska. Môžeme s potešením konštatovať, že účasť a záujem predčili naše očakávania.

V stredu 11. októbra 2022 vybrala štvorčlenná komisia zložená zo zástupcov DPMP, a.s. a PKO Prešov 6 najzaujímavejších prác v dvoch vekových kategóriách - tri práce vo veku do 6 rokov a tri práce vo veku od 7 do 12 rokov. Výber bol vskutku náročný, pretože každá jedna práca je svojím spôsobom výnimočná a nie je možné určiť, ktorá je tou najkrajšou alebo najlepšou. Komisia sa rozhodla oceniť výtvarné práce týchto detí:

Na autorky a autorov víťazných prác čakala zaujímavá odmena. V pondelok 24. októbra 2022 si prevzali z rúk zástupcov DPMP, a.s. darčekové balíčky, ktoré boli plné rôznych predmetov od našich partnerov, publikácií, náučných a poznávacích materiálov a ďalších drobností. Po odovzdaní cien a ďakovných diplomov nasledovala súkromná exkurzia v našej vozovni na Bardejovskej ulici. Deti s rodičmi postupne prešli cez jednotlivé pracoviská, vďaka ktorým môže MHD fungovať. Nechýbala prehliadka dielenského zázemia a možnosť vyskúšať si sadnúť za volant veľkého autobusu. Samozrejmosťou bol prejazd autobusu cez umývarku, čo patrí vždy medzi najväčšie lákadlá. Veríme, že deti si toto popoludnie užili naplno a ostane im v spomienkach ešte dlhú dobu.

Všetky doručené práce sú postupne umiestňované do vitrín v trolejbusoch, ktoré denne vypravujeme na linky MHD. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým deťom, ktoré sa do našej výtvarnej súťaže zapojili a spríjemňujú tak cestovanie v našich trolejbusoch.

 

Text a materiály: DPMP, a.s.
25.10.2022