Dispečing: 051/7470 204

Vozovňu opustili vyradené vozidlá

Dopravný podnik pristúpil k postupnej likvidácii nepojazdných a vyradených vozidiel, ktoré uvoľnili miesto  pre desiatku nových trolejbusov. Vozidlá boli z technického hľadiska v takom stave, že ich oprava by bola finančne nerentabilná a návrat týchto vozidiel pre služby verejnosti nerealizovateľný.

V júli tohto roku sme vyhlásili verejnú súťaž na odpredanie, respektíve na realizáciu ekologickej likvidácie vyradených a dlhodobo odstavených trolejbusov a autobusov. Odťah a rozoberanie sa začalo v uplynulých dňoch aj vzhľadom k dodávke nových trolejbusov, pre ktoré sme potrebovali miesto. Areál podniku v uplynulých dňoch opustili kĺbové trolejbusy Škoda 15Tr M, s evidenčných číslami 116, 117 a 118, čím sa definitívne uzatvorila kapitola vysokopodlažných trolejbusov v našom meste. Ďalšími vozidlami boli trolejbusy štandardnej dĺžky Škoda 14TrM s evidenčným 122 a Škoda 14Tr, ev. č. 78. U posledného spomínaného trolejbusu bola snaha o jeho zachovanie ako historické vozidlo, ale podrobnejšou analýzou technického stavu bolo zistené fatálne poškodenie nosných a hnacích častí, ktoré by boli v tomto stave neopraviteľné. Najnovším vyradeným trolejbusom bola Škoda 24Tr Irisbus s evidenčným číslom 702, ktorá patrila medzi prvé nízkopodlažné trolejbusy v prešovských uliciach. Jej nie dlhé pôsobenie však sprevádzalo enormné množstvo porúch, ktoré viedli k jej odstaveniu a vyťaženiu náhradných dielov pre ostatné vozidlá tohto typu. K likvidácii boli postupne odtiahnuté aj článkové autobusy Karosa B 961 E s evidenčnými číslami 347 a 349. Prvé zo spomínaných vozidiel malo poškodené nosné časti a niektoré diely boli použité k oprave ostávajúcich vozidiel tohto typu. Druhé vozidlo bolo po rozsiahlom požiari a jeho oprava by bola finančne a technicky neuskutočniteľná.
 

Trolejbusy:

Typ

14 TR

14 TR

15 TR

15 TR

15 TR

24 TR

Bočné číslo

78

122

116

117

118

702

Vek vozidla (rokov)

33

19

23

22

22

14

Najazdené km

989 248

854 886

1 267 108

1 201 603

1 192 850

564 998

Prevedenie

štandardný

štandardný

kĺbový

kĺbový

kĺbový

štandardný

Autobusy:

Typ

Karosa B 961

Karosa B 961

Bočné číslo

347

349

Vek vozidla (rokov)

18

17

Najazdené km

707 389

681 258

Prevedenie

kĺbový

kĺbový

 

Vozidlá boli postupne odtiahnuté do vozovne Solivar, resp. priamo k realizátorovi ekologickej likvidácie. Cena za 1 kg netriedeného odpadu bola vysúťažená na 0,04€/kg bez DPH a za elektrický odpad, čo sú v tomto prípade trakčné motory trolejbusov, na 0,25€/kg bez DPH. Výsledná cena bude stanovená až po postupnej demontáži, roztriedení a zhodnotení recyklovateľných dielov jednotlivých vozidiel. 
Spomínané vozidlá slúžili k spokojnosti cestujúcich dlhší aj kratší čas, na ich stave sa podpísal vek, alebo nešťastné udalosti, ale svoju službu splnili nadštandardne.