Dispečing: 051/7470 204

Vozidlový park autobusov posilnilo ďalšie vozidlo

V piatok 14. mája 2021 bol do areálu našej spoločnosti dodaný kĺbový autobus SOR NB 18. Vozidlo bolo vyrobené v roku 2013, pričom výrobca SOR Libchavy ho zapožičal bratislavskému dopravnému podniku. Po skončení pôsobenia v Bratislave bol autobus vrátený späť výrobcovi, ktorý na ňom previedol opravy, aby mohol slúžiť ďalej. Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. odkúpil tento autobus za 15 000 € bez DPH. Cestujúcich privíta opravený a vyčistený interiér a čerstvo prečalúnené sedačky v rovnakom vyhotovení, v akom sa kedysi dodávali vozidlá aj do Prešova. Autobus je typovo zhodný s dvomi vozidlami, ktoré prevádzkujeme od roku 2009 a majú interné evidenčné čísla 375 a 376.

Pred časom sme vás informovali o uzavretí kúpnych zmlúv na dodanie prvých 6 nových plne nízkopodlažných a klimatizovaných autobusov MHD typu SOR NB 12 a NB 18, ktoré nahradia naše najstaršie prevádzkované vozidlá. Výrobné kapacity dodávateľa sú však momentálne vyťažené a príchod nových autobusov očakávame vo viacerých várkach až v druhej polovici tohto roka. Každý, kto cestuje autobusovými linkami MHD v Prešove, však vidí, že náš vozidlový park je kvôli investičnému dlhu značne zastaraný. Ako dopravca nesieme zodpovednosť za bezpečnosť prepravy cestujúcich, a preto musíme do času dodania nových vozidiel využiť aj iné možnosti obnovy vozidlového parku tak, aby bola preprava bezpečná, pohodlná a spoľahlivá.

Na autobuse budú teraz prevedené úpravy technického charakteru spočívajúce napríklad aj v inštalácii informačného a tarifného systému, na autobus bude taktiež osadená celovozidlová reklama. Zaradenie do premávky predpokladáme v najbližších týždňoch, už pod naším evidenčným číslom 412.