Dispečing: 051/7470 204

Stanovisko DPMP, a.s. k požiaru autobusu MHD

STANOVISKO DPMP, A.S. K POŽIARU AUTOBUSU MHD

V piatok 18. novembra 2022 o cca 16:30 na zastávke Divadlo Jonáša Záborského zachvátil autobus idúceho na linku 41 požiar. Oheň sa rýchlo rozšíril do celého interiéru autobusu, pričom požiar sa podarilo zlikvidovať až privolaným jednotkám Hasičského a záchranného zboru SR.

K zraneniu cestujúcich pri požiari nedošlo, keďže spoj na tejto zastávke ešte len začínal a cestujúci do vozidla ani nestihli nastúpiť. Vodiča autobusu prevzala do starostlivosti rýchla zdravotná pomoc, pretože sa nadýchal splodín z horenia.

Autobus Rošero First s číslom 390 bol zakúpený koncom roka 2014 ako nové vozidlo. Do premávky bol zaradený v prvej polovici roka 2015. Na vozidlách tohto typu sme doposiaľ neevidovali podobný incident ani poruchy. Autobus bol vybavený automatickým samohasiacim systémom. Presnú príčinu a okolnosti vzniku požiaru určí až vyšetrovanie kompetentných orgánov. 

Výška vzniknutej škody bude známa až po dôkladnom preskúmaní poškodených častí vozidla. Vzhľadom na rozsah poškodenia vozidla predpokladáme jeho  vyradenie z evidencie.

 

18.11.2022
DPMP, a.s.