Situácia v MHD v súvislosti s koronavírusom

DPMP, a.s. v spolupráci s Mestom Prešov sleduje aktuálny vývoj situácie v súvislosti s šírením sa koronavírusu.

Na základe kritického vývoja sa pristúpilo k úprave cestovných poriadkov na prázdninový a následne sobotný režim rovnako, ako to urobili aj ďalšie mestá v súvislosti s celkovou kritickou  situáciou na celom Slovensku. V pondelok 16.3.2020 sme zaznamenali veľmi nízku obsadenosť vozidiel MHD.  Od stredy 18.3.2020 sme k sobotňajšiemu režimu pridali aj mimoriadne spoje vybraných liniek v čase rannej špičky a vo večerných hodinách. K tomuto opatreniu DPMP pristúpil z dôvodu zachovania dostupnosti spojov pre ľudí, ktorí musia aj v čase trvania mimoriadnej situácie dochádzať do práce.

Obsadenosť vozidiel denne sledujeme a operatívne prijímame ďalšie opatrenia, nakoľko počet cestujúcich sa v týchto dňoch nepravidelne mení. Pri spojoch, kde sme zaznamenali vyššiu obsaditeľnosť, ktorá by mohla byť „nápomocná“ v šírení vírusu pristupujeme k ich posilneniu, zdvojeniu , resp. nasadeniu vozidiel s vyššou kapacitou. Zavedenie niektorých spojov (napr. l. č. 34) vyžaduje reorganizáciu viacerých obehov vozidiel na viacerých linkách, aby sa vytvoril časový priestor na potrebné spoje.

Mestská hromadná doprava je živý organizmus a najmä v náročnom období, ktoré teraz všetci prežívame, nie je možné vopred stanoviť, koľko cestujúcich využije jednotlivé spoje. Tak ako ostatné úrady, inštitúcie a firmy aj DPMP je v krízovom režime, pričom dôsledná príprava a spracovanie zmien cestovného poriadku si vyžaduje istý čas. Cestujúcich chceme uistiť, že sa snažíme reagovať čo najflexibilnejšie, aby sme zabezpečili dostatok spojov pre všetkých cestujúcich.

Cestujúcim poskytujeme všetky informácie o premávke MHD.

Všetkým cestujúcim chceme touto cestou poďakovať za trpezlivosť a pochopenie a prajeme pevné zdravie.