Dispečing: 051/7470 204

September sa bude niesť v znamení úprav cestovných poriadkov v MHD

Začiatok školského roka prinesie do mestskej hromadnej dopravy v Prešove niekoľko zmien:

Drobnými úpravami prešli aj niektoré ostatné linky a školské spoje. Pozorne sledujte všetky zmeny. Aktuálne cestovné poriadky nájdete na našej stránke a od 31. augusta aj na príslušných zastávkových označníkoch.