Dispečing: 051/7470 204

Reakcia DPMP, a.s. na článok zverejnený na portáli denníka Korzár

Reakcia DPMP, a.s. na článok zverejnený na internetovom portáli denníka Korzár s názvom „Kuriózny kiks pokazil tender na trolejbusy. Radšej ho celý zrušili“

Na internetovom portáli denníka Korzár bol dňa 25.5.2022 uverejnený článok s názvom „Kuriózny kiks pokazil tender na trolejbusy. Radšej ho celý zrušili“.

V piatok 20.5.2022 nám boli doručené otázky od redaktora denníka Korzár k súťaži na nákup 6 ks parciálnych kĺbových trolejbusov. Nakoľko zrušenie súťaže napadol jeden z uchádzačov, zaslali sme k týmto otázkam prostredníctvom hovorcu DPMP a.s. nasledovné stanovisko:

"Vzhľadom na skutočnosť, že jeden z uchádzačov napadol rozhodnutie o zrušení súťaže, nemôžeme sa v tejto chvíli bližšie vyjadriť k týmto otázkam. Podrobnejšie informácie k tejto verejnej súťaži poskytneme po doručení rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávania v danej veci."

Čakanie na rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie považujeme za štandardný postup vo veciach, ktoré nie sú ukončené. Ako vyplýva z nášho vyjadrenia uvedeného vyššie, pána redaktora, ktorý nám adresoval otázky, sme informovali o tom, že k priebehu súťaže sa veľmi radi vyjadríme po obdržaní rozhodnutia ÚVO. Na internetovom portáli denníka Korzár však boli publikované informácie, na ktoré chceme reagovať okamžite, aj napriek tomu, že rozhodnutie ÚVO ešte nemáme k dispozícii.

Celý článok uverejnený na internetovom portáli denníka Korzár sa nesie v duchu, že DPMP, a.s. „spackal“ súťaž a DPMP, a.s. príde o financovanie nákupu trolejbusov z fondov EÚ. V priebehu súťaže však nastali skutočnosti, ktoré sme nevedeli ovplyvniť, a to predovšetkým podanie námietok zo strany jedného z uchádzačov a „spackaná“ elektronická aukcia.

Súťaž bola vyhlásená v januári 2021. Jeden z uchádzačov podal dve formálne námietky. Bohužiaľ, celý proces predkladania ponúk to predĺžilo o 6 mesiacov kvôli lehotám a obštrukciám, pričom ponuky boli namiesto marca 2021 predkladané až v septembri 2021.

Elektronická aukcia sa konala 16.11.2021. Bohužiaľ, jeden z uchádzačov urobil chybu zadaním nezmyselnej ceny, ktorá ukončila aukciu s nekorektnou cenou. Komisia zriadená pre súťaž na nákup parciálnych trolejbusov sa rozhodovala medzi opakovaním elektronickej aukcie alebo okamžitým zrušením súťaže. Aj s vedomím toho, že postup nemusí byť správny, členovia komisie rozhodli o opakovaní elektronickej aukcie.

Opakovaná aukcia prebehla dňa 21.12.2021 bez akýchkoľvek problémov s aktívnou účasťou uchádzačov, čoho výsledkom bola konečná cena za 6 parciálnych trolejbusov, ktorá je o 300 000 EUR nižšia, ako „víťazná ponuka“ z nekorektne ukončenej elektronickej aukcie, zo dňa 16.11.2021. Celkový rozdiel medzi týmito ponukami je teda 300 000 EUR. Neúspešný uchádzač z opakovanej aukcie potom ako so svojou ponukou skončil v poradí druhý, pričom v opakovanej aukcii znížil cenu za 6 vozidiel o 291 000 EUR, podal námietku proti opakovaniu súťaže.

Každý krok v súťažiach financovaných z fondov EÚ je konzultovaný s Riadiacim orgánom OP II. V tomto v prípade sme sa zhodli na tom, že takto vysúťažená cena nie je korektná a prípadný budúci audit EÚ môže mať pochybnosti o cene a že najlepším riešením bude opakovanie elektronickej aukcie alebo celej súťaže. Nakoľko sme tu už v minulosti mali korekciu zo súťaže, a to na nákup klasických trolejbusov v roku 2016, rozhodli sme sa postupovať tak, aby v budúcnosti nenastali žiadne pochybnosti o vysúťaženej cene.

Informácie uverejnené v článku na internetovom portáli denníka Korzár, o „priplatení len 14 000 EUR“ alebo „o 24 % nižšej cene v porovnaní s odhadovanou“, považujeme za špekulatívne. Priplatenie si 14 000 EUR pri prípadnej korekcii môže vyjsť naozaj draho. Naše skúsenosti s PHZ, respektíve s odhadovanou cenou sú také, že pre väčšinu uchádzačov je to žiaľ formálna záležitosť a sú súťaže, pri ktorých uchádzači konečnú cenu v súťaži znížia aj o desiatky percent.

Jediným reálnym faktom je, že v opakovanej aukcii bola predložená ponuka o 300 000 EUR nižšia a túto cenu aj napriek nesprávnemu postupu s opakovaním elektronickej aukcie nie je možné ignorovať, a preto sme nemali a ani nemáme inú možnosť ako zrušenie súťaže. Máme za to, že sme postupovali najlepšie ako sme v danej situácii postupovať mohli, s ohľadom na to, aby sme sa vyhli riziku prípadnej korekcie.

 

V Ľuboticiach, 27.5.2022
DPMP, a.s.