Dispečing: 051/7470 204

Pripravujeme modernizáciu údržbovej základne trolejbusov

V uplynulých dňoch sme zverejnili súťaž na vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu „Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne – projektová dokumentácia“. Hodnota zákazky je odhadovaná na približne 890-tisíc eur bez DPH, pričom až 95% z tejto sumy bude financovaných pomocou Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Zvyšných 5% pokryje dopravný podnik z vlastných zdrojov. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 15. mája, pričom vypracovanie projektovej dokumentácie predpokladáme do konca roka 2022.

V ďalších rokoch bude nasledovať samotná modernizácia trolejbusovej časti vozovne. Ide o veľmi náročnú stavbu obrovských rozmerov, a preto môžeme s istotou povedať, že sa bude jednať o najväčší investičný a stavebný míľnik v histórii DPmP za posledné desaťročia. Vozovňa dopravného podniku bola postavená na počiatku 60. rokov minulého storočia, pričom z veľkej časti je jej vybavenie pôvodné. V uplynulých rokoch prebehli iba kozmetické úpravy v podobe výmeny brán, okien, či strešných svetlíkov. V období posledných štyroch rokov sme obstarali až 25 nových trolejbusov a čoskoro by k ním malo pribudnúť ďalších 10 s pomocným batériovým pohonom. Naše súčasné technické zázemie je pre tak moderné stroje absolútne nevhodné – podlaha je tvorená z drevených klátikov, montážne jamy majú hĺbku iba 1,2 metra, dielne trolejbusov nie sú prejazdné a trolejbusy do nich musia cúvať, nemáme k dispozícii ani temperované garážové priestory, čo spôsobuje problémy najmä v zime a celkové technické a sanitárne vybavenie je zastarané a nevhodné aj pre našich pracovníkov.

V rámci modernizácie vozovne plánujeme vykonať mnoho stavebných úprav, spomenieme tie najvýraznejšie:

Modernizáciou prejdú údržbové dielne trolejbusov, umyváreň vozidiel, klampiarska a zámočnícka dielňa, kotolňa, elektrorozvodňa, mechanické a elektromechanické dielne, kancelárie majstrov, či dielňa údržby pneumatík a akumulátorovňa.

V rámci projektu taktiež počítame s výstavbou štvrtej meniarne pre trolejbusovú prevádzku, ktorá bude umiestnená v areáli vozovne. V najbližších rokoch plánujeme rozšíriť trolejbusovú sieť o nové úseky a taktiež rozšíriť počet trolejbusov. Súčasné tri meniarne takúto záťaž kapacitne nezvládnu, a preto je potrebné najprv zabezpečiť funkčné napájanie siete.