Dispečing: 051/7470 204

Preferencia MHD na Levočskej ulici bola spustená

Prešovská radnica v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Prešov zavádza preferenciu vozidiel mestskej hromadnej dopravy. V meste vznikli prvé inteligentné križovatky, ktoré dokážu vyhodnotiť meškanie spojov a na základe toho uprednostnia konkrétny autobus alebo trolejbus.

Prešov je po Žiline druhým mestom na Slovensku s aktívnou preferenciou MHD na križovatkách riadených cestnou dopravnou signalizáciou. Cieľom tohto projektu je uprednostniť na križovatkách riadených cestnou dopravnou signalizáciou vozidlá MHD tak, aby v čo najväčšej možnej miere dodržiavali cestovný poriadok a odstránili sa nežiaduce meškania. Projekt preferencie zároveň zachováva koordináciu jednotlivých križovatiek medzi sebou.„Počet áut z roka na rok stúpa a naše vnútromestské cesty sa čoraz viac upchávajú. Práve preto potrebujeme motivovať aspoň časť vodičov, aby nechali auto doma a uprednostnili MHD. Účinným riešením môže byť práve preferencia MHD, vďaka ktorej budú mať autobusy a trolejbusy na veľkých križovatkách prednosť na úkor individuálnej automobilovej dopravy,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Aktívna preferencia MHD v Prešove bola spustená na prvých piatich svetelných križovatkách a na jednom priechode pre chodcov so svetelnou signalizáciou:

Do systému preferencie MHD je zapojených viac než 110 autobusov a trolejbusov MHD, v ktorých pribudli nové softvérové a hardvérové prvky. Vďaka novej technológii môžu palubné jednotky vo vozidlách komunikovať s radičmi cestnej dopravnej signalizácie, ktoré budú riadiť ich prejazd križovatkou. Ak radič vyhodnotí, že spoj mešká, ponechá zelený signál na semafore dlhšie, vďaka čomu bude môcť vodič MHD prejsť plynule cez križovatku. Okrem predlžovania signálu voľno (zelená) je radič schopný zmeniť poradie fáz v signálnom pláne, či vložiť tzv. nekolízne voľno do aktuálnej fázy – zelené šípky v odbočovacích pruhoch. V prípade, že budú ku križovatke prichádzať viaceré vozidlá MHD z iných smerov, radič uprednostní ten, ktorý mešká alebo má v systéme MHD zadefinovanú väčšiu prioritu. V konečnom dôsledku budú vozidlá v premávke menej stáť, a to znamená že sa nebudú musieť tak často rozbiehať, čo prinesie aj úsporu na pohonných hmotách a elektrickej energii, zníži sa tiež opotrebovanie brzdových a ďalších komponentov, čo opäť prinesie úsporu. Preferencia má aj psychologický efekt, keďže vozidlo bude viac v pohybe, cestujúci, ale aj naši vodiči budú mať pocit vyššej dynamiky jazdy pri presúvaní sa cez tieto úseky. Momentálne prebiehajú rôzne procesné úkony, ktorých výsledkom bude zavedenie preferencie MHD aj na sídlisku Sekčov, keby došlo k úprave až desiatich svetelných križovatiek.

Dodávateľom technologických prvkov potrebných na zavedenie preferencie vozidiel MHD, vrátanie ich inštalácie, je spoločnosť ALAM, s.r.o., ktorá sa stala víťazom verejnej súťaže. Celková cena dodanej technológie s inštaláciou je 214 740 eur s DPH.

Ako tento systém funguje?

 

Foto: DPMP, a.s.
TS: Mesto Prešov & DPMP, a.s.