Dispečing: 051/7470 204

Preferencia MHD na križovatkách sa stáva realitou

Nepriaznivú situáciu v doprave v našom meste pociťuje každý z nás. Prešov je tranzitným uzlom a mestské komunikácie sa čoraz viac zapĺňajú motorovými vozidlami. Dopravné zápchy a kolízne situácie sú každodennou realitou. Tento jav samozrejme postihuje aj verejnú dopravu, obzvlášť linky MHD, ktoré prechádzajú najvyťaženejšími úsekmi.

Mesto Prešov sa už niekoľko rokov intenzívne usiluje o riešenie tejto situácie s prihliadnutím na ekologickejšie formy dopravy. Verejná doprava je v tomto meradle ekologickou, pretože autobus alebo bezemisný trolejbus prepraví v istom čase oveľa viac osôb na danej trase ako osobné auto. Vedenie mesta v spolupráci s dopravnými odborníkmi a samotnými dopravcami rieši prejazdnosť komunikácií rôznymi metódami a formami. Už dlhšiu dobu dochádza k racionalizácii prejazdu niektorými ulicami zmenou dopravného značenia, zjednosmernením ulíc a zavedením parkovacích zón v centre mesta.

Neoddeliteľnou súčasťou riešenia dynamickej dopravy v meste je aj zavedenie tzv. preferencie MHD na svetelných križovatkách. V praxi to znamená, že prichádzajúce vozidlo MHD ku križovatke vydá pokyn radiču cestnej svetelnej signalizácie, aby v jeho smere jazdy uvoľnila cestu a zabezpečila bezpečný prejazd. Nielenže sa skráti jazdná doba a vozidlo nebude zbytočne stáť v kolóne, ale značne sa tým eliminuje meškanie spojov, na ktoré často cestujúci poukazujú.

V súčasnosti prebieha postupná rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie na najvyťaženejších križovatkách. Nové semafory sú už vybavené komunikačnými jednotkami. Momentálne sú technicky pripravené križovatky v najvyťaženejšom smere východ – západ, teda križovatky:

V týchto týždňoch došlo k významnému kroku. Do všetkých vozidiel MHD postupne inštalujeme riadiace jednotky, ktoré umožňujú komunikáciu s radičmi cestnej svetelnej signalizácie. V rámci skúšobnej prevádzky testujeme funkčnosť hardvéru a softvéru na prvých vozidlách, konkrétne typu  Škoda 24 Tr Irisbus, Škoda 30 Tr SOR, Škoda 31 Tr SOR, Solaris Urbino 12, Solaris Urbino 18 a IVECO First FCLLI. Skúšobná prevádzka preferencie MHD tak prebieha na typoch vozidiel, ktoré sú každodenne vypravované na linky MHD. Počas niekoľkých týždňov bude prebiehať nastavovanie komunikácie a dolaďovanie spolupráce radičov cestnej svetelnej signalizácie s palubnými počítačmi našich vozidiel. Po úspešnom zavŕšení tejto fázy bude systém spustený do ostrej prevádzky vo všetkých trolejbusoch a autobusoch.

Preferencia dopravy je zavedená v mnohých mestách vo svete, ale už aj na Slovensku, napríklad v Žiline. Všade priniesla významný prínos v dynamizácii verejnej dopravy, eliminovala meškanie spojov a prispela k atraktívnejšej verejnej doprave v daných mestách. Sme preto radi, že sa v uplynulých dňoch podarilo mestu Prešov uspieť so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na realizáciu projektu Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy. Vďaka tomuto projektu dôjde k modernizácii až desiatich svetelných križovatiek na sídlisku Sekčov, na ktorých bude tiež inštalovaná preferencia MHD. Pevne veríme, že toto riešenie aj v našom meste vyrieši spomínané problémy a vy, naši cestujúci, sa bez meškania a včas dostanete do cieľa svojej cesty.  

 

Foto: Archív DPmP