Predĺženie platnosti predplatných cestovných lístkov

Dopravca na základe rozhodnutia akcionára mesta Prešov, v dôsledku opatrení súvisiacich so šírením koronavírusu, pristúpil k predĺženiu doby platnosti zakúpených predplatných cestovných lístkov (ďalej len „PCL“) platných pre I. a II. tarifné pásmo:

A. predplatné cestovné lístky žiacke a študentské (zľavnené):
 1. mesačné PCL žiacke a študentské, ktorých platnosť začala od 01. 03. 2020 a neskôr
  • doba platnosti sa predlžuje do 30. 04. 2020 (vrátane)
 2. trojmesačné PCL žiacke a študentské, ktorých platnosť začala od 01. 02. 2020 a neskôr
  • doba platnosti sa predlžuje do 30. 06. 2020 (vrátane)
 3. trojmesačné PCL žiacke a študentské, ktorých platnosť začala od 01. 03. 2020 a neskôr
  • doba platnosti sa predlžuje do 31. 07. 2020 (vrátane)
B. predplatné cestovné lístky obyčajné (nezľavnené):
 1. trojmesačné PCL, ktorých platnosť začala od 16. 01. 2020 do 15. 02. 2020
  • doba platnosti sa predlžuje o 30 dní
 2. trojmesačné PCL, ktorých platnosť začala od 16. 02. 2020 do 16. 03. 2020
  • doba platnosti sa predlžuje o 45 dní

Vyššie uvedené predĺženie doby platnosti PCL sa uskutoční bez potreby návštevy predajní dopravcu. Dátum doby predĺženia platnosti PCL si môžete overiť na tejto kalkulačke:

Platnosť vášho líska sa predlžuje o   dní do  

V ostatných prípadoch je nutné postupovať v zmysle platnej Tarify MHD v Prešove. V tomto prípade informácie poskytnú zamestnanci dopravcu na telefónnom čísle: 051 / 773 17 03

V zmysle platného Prepravného poriadku MHD v Prešove a Tarify MHD v Prešove sa zaplatené cestovné nevracia