Dispečing: 051/7470 204

Postupne rušíme vybrané opatrenia v MHD

Od pondelka 4. apríla 2022 čakajú cestujúcich viaceré zmeny v preprave MHD. V súvislosti s prehodnocovaním opatrení proti šíreniu vírusu Covid-19 sme pristúpili k zrušeniu vybraných opatrení. Niektoré z týchto opatrení boli aplikované ešte v marci 2020, kedy sa  vírus začal šíriť aj v našich podmienkach.

Obnovenie dopytového otvárania dverí

Najvýraznejšou zmenou je opätovné obnovenie dopytového otvárania dverí tlačidlom. Cestujúci si otvoria dvere stlačením príslušného tlačidla, ktoré je v interiéri umiestnené na prídržnej tyči, prípadne priamo na dverách. Obdobne to platí aj pri nástupe do vozidla - dvere sa otvoria po stlačení tlačidla, ktoré je umiestnené na dverách, prípadne vedľa dverí pod oknom.

V súvislosti s obnovením dopytového otvárania dverí si dovolíme upozorniť cestujúcich na správne používanie tlačidiel na dverách (viď obrázok). Tieto tlačidlá nevyužívajú mechanický princíp, ale sú dotykové. Preto nie je potrebné ich silno stláčať, prípadne do nich opakovane udierať. Stačí priložiť dlaň na vyznačené miesto po dobu 2-3 sekúnd a dvere sa vám otvoria.

Mnohí cestujúci si kladú otázku, aký má tento spôsob otvárania dverí význam. Odpoveď je jednoduchá - dopytové otváranie dverí pomáha udržiavať tepelný komfort vo vozidle, čím sa šetria náklady. V súčasnosti máme v prevádzke 27 plne klimatizovaných trolejbusov a 36 plne klimatizovaných autobusov, čo v súčte tvorí nadpolovičnú väčšinu nášho vozidlového parku. Do premávky sú prioritne nasadzované nové, a teda aj klimatizované vozidlá. Aby bola v blížiacich sa letných mesiacoch zabezpečená čo najvyššia účinnosť klimatizácie, je žiaduce, aby nedochádzalo k zbytočnému úniku vychladeného vzduchu počas obsluhy zastávok. Dopytové otváranie dverí má tiež nepochybný dopad aj na zníženie opotrebovania jednotlivých komponentov vo vozidle. 

Zrušenie ochranných pások v prednej časti interiéru

Po vyše dvoch rokoch dochádza k zrušeniu ochranných pások, ktoré boli inštalované za kabínou vodiča. Opatrenie malo za cieľ ochrániť vodičov MHD pred prípadnou nákazou zo strany cestujúcich. Vzhľadom na postupné rušenie opatrení zo strany štátu a s ohľadom na postupný nárast počtu prepravených cestujúcich bolo rozhodnuté o odstránení týchto pások. Cestujúcim tak budú opäť k dispozícii aj miesta na sedenie a státie v prednej časti vozidla, čo zároveň pomôže čiastočne navýšiť kapacitu spojov, nakoľko z personálnych dôvodov premávajú trolejbusové linky 4, 8 a 38 aj naďalej v prázdninovom režime.

So zrušením ochranných pások tiež dochádza k obnoveniu používania predných dverí cestujúcimi, a to v rozsahu, v akom tomu bolo pred pandémiou, v súlade s Prepravným poriadkom MHD v Prešove. Vystupovanie cestujúcich cez predné dvere je opäť povolené, avšak nástup je umožnený len cestujúcim so zníženou schopnosťou pohybu a cestujúcim so zrakovým postihnutím, ktorí majú v prednej časti vozidla vyhradené miesto na sedenie.

V priebehu víkendu 2. a 3. apríla bude realizované tepovanie predných sedačiek vo všetkých vozidlách, takže cestujúci nemusia mať obavy, že počas prepravy budú sedieť na znečistených sedačkách.

Platnosť ďalších opatrení v MHD

Počas celej prepravy vo vozidlách MHD a počas návštevy predajní cestovných lístkov DPMP, a.s. sú cestujúci povinní mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom triedy FFP2 v zmysle aktuálne platnej vyhlášky. - zrušené od 21.4.2022.

Doplnkový predaj cestovných lístkov u vodiča je aj naďalej pozastavený. Cestujúci môžu využiť alternatívne predajné kanály - automaty na cestovné lístky, predajne DPMP, a.s. alebo SMS lístok. Obnovenie doplnkového predaja cestovných lístkov sa uskutoční po zavedení úpravy Tarify MHD v Prešove, ktorá je momentálne v príprave.

Všetky vozidlá MHD sú v pravidelných intervaloch dezinfikované pomocou špeciálneho aerosólového roztoku, ktorý aplikujeme vysokotlakovým rozprašovačom.

 

Foto: DPMP, a.s.