Dispečing: 051/7470 204

Podpísali sme kúpnu zmluvu na ďalších 9 autobusov

Ďalšia dobrá správa pre našich cestujúcich! Po tom, čo sme v apríli podpísali kúpnu zmluvu na 4 kĺbové a 2 štandardné nové autobusy, s potešením oznamujeme, že náš vozidlový park posilní ďalších 9 autobusov (3 štandardné a 6 kĺbových autobusov). Rámcová zmluva na nákup celkom 15 autobusov bola uzatvorená v apríli tohto roku s víťazom verejného obstarávania, ktorým sa stala česká spoločnosť SOR Libchavy, spol. s r.o. Cestujúcich v prešovskej MHD čoskoro odvezú nové vozidlá typu SOR NB 12 a SOR NB 18.

Kúpna cena za jeden autobus SOR NB 12 je 195 000 € bez DPH, kĺbový autobus SOR NB 18 stojí 278 000 € bez DPH. Financovanie prvých šiestich vozidiel, ktorých nákup bol potvrdený ešte v apríli je z 95% zabezpečené pomocou Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), zvyšných 5% pokryje DPMP. Financovanie deviatich autobusov, ktorých nákup bol podpísaný v závere júla, bude zabezpečené z vlastných zdrojov dopravcu, resp. formou úveru.

Autobusy SOR NB 12 (štandardné, 12-metrové) a SOR NB 18 (kĺbové, 18-metrové) sú moderné, plne nízkopodlažné a klimatizované vozidlá s nízkoemisným naftovým motorom triedy Euro 6D. Samozrejmosťou je vylepšený moderný informačný systém pre cestujúcich, ktorého súčasťou sú aj interiérové LCD displeje po vzore našich najnovších trolejbusov, súčasťou vybraných vozidiel je tiež systém automatického počítania cestujúcich (APC). Nechýba ani systém vonkajšej akustickej signalizácie pre nevidiacich cestujúcich, USB nabíjačky v interiéri vozidla na nabíjanie telefónov a elektronických zariadení, či napríklad označovače na cestovné lístky, ktoré už sú predpripravené na platbu kartou vo vozidle.

Záručná doba na vozidlá je 36 mesiacov, resp. 240 000 km podľa toho, čo nastane skôr. Záruka na karosériu je výrobcom udávaná na 10 rokov a záruka na povrchové vyhotovenie vozidla (lak) je 7 rokov. Minimálna garantovaná životnosť vozidiel je 10 rokov.

Vďaka tomuto nákupu sa nám podarí značne omladiť vozidlový park autobusov, ktorý je výrazne zastaraný. Po nasadení autobusov do premávky budú vyradené najstaršie vozidlá, ktoré sú za hranicou životnosti a nespĺňajú štandardy modernej verejnej dopravy. Okrem zníženia priemerného veku autobusov, rapídne zvýšime podiel klimatizovaných vozidiel a posunieme sa o krok bližšie k 100% nízkopodlažnej MHD. Dodanie prvých šiestich autobusov očakávame počiatkom jesene tohto roku, ďalších 9 autobusov by mohlo prvých cestujúcich odviezť začiatkom roku 2022.

 

FOTO: archív DPMP