Dispečing: 051/7470 204

Očkovanie vodičov, vodičiek a všetkých pracovníkov prvej línie

Pandémia COVID 19 je tu s nami už vyše roka, no naši zamestnanci slúžia cestujúcej verejnosti aj naďalej. Plne si uvedomujeme, že aj napriek kritickej situácii cestujúca verejnosť očakáva naše služby v najvyššej možnej kvalite. Preto sme v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Fakultnou nemocnicou J.A Reimana v Prešove pristúpili k postupnému zaočkovaniu našich zamestnancov, ktorí sú v tzv. prvej línii, teda tí, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s  verejnosťou. Záujem zo strany zamestnancov je veľký, hoci prihlasovanie na očkovanie je dobrovoľné. V uplynulých týždňoch tak prvú dávku vakcíny dostali viacerí pracovníci oddelenia prepravnej kontroly a zamestnanci z predajní cestovných lístkov. Postupne od februára taktiež prebieha očkovanie vodičov, prioritne tých, ktorí sú denno-denne v pracovnom nasadení. Samozrejme budú časom zaočkovaní všetci zamestnanci, ktorí o vakcináciu prejavia záujem.

Týmto sa chceme poďakovať Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky a vedeniu Fakultnej nemocnice J.A. Reimana v Prešove za veľmi ústretový prístup a schopnosť urýchlene a efektívne zabezpečiť celú organizáciu očkovania.

Veríme, že týmto ochránime nielen našich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, ale zabezpečíme aj bezproblémový každodenný režim mestskej hromadnej dopravy v našom meste a samozrejme aktívne budeme chrániť vás, cestujúcich, pri vašich každodenných cestách.

Foto: Archív DPMP