Dispečing: 051/7470 204

Linka 27 sa vrátila na Terchovskú ulicu

Od piatka 1. júla 2022 sa po oprave cestnej komunikácie na Terchovskej ulici obnovuje plná premávka linky 27 do tejto lokality. Rekonštrukcia cestnej komunikácie o dĺžke cca 800 metrov začala ešte v minulom roku, no práce prerušila zimná prestávka. Počas rekonštrukcie došlo k oprave poškodených miest, osadeniu nových obrubníkov a pokládke nového asfaltového koberca. V čase prebiehajúcich stavebných prác bola premávka linky 27 najprv obmedzená - v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:00 premávala táto linka len po zastávku Slávičia. Zastávky MHD Ku Brezinám, Súľovská a Terchovská boli bez obsluhy. V zimnom období, kedy nebolo možné pokračovať v rekonštrukcii vozovky, bola premávka linky 27 na túto ulicu nepretržite úplne vylúčená z dôvodu zachovania bezpečnosti. Od 18. decembra 2021 premávala linka 27 preto na konečnú zastávku Za Kalváriou.

Rekonštrukcia, ktorú realizovali spoločnosti Správa a údržba komunikácií mesta Prešov a Eurovia, je už ukončená. Midibusová linka 27 sa preto môže od 1. júla vrátiť do svojho pôvodného režimu premávky. Na označníkoch dotknutých zastávok MHD boli osadené aktuálne cestovné poriadky.

Cestujúci, ale aj vodiči MHD ocenia jazdu po opravenej ceste, ktorá donedávna patrila k najhorším úsekom, ktorý MHD obsluhovala.

 

Foto: archív DPMP, a.s.