Jazda zručnosti vodičov Trolejbusov

Dňa 7. septembra 2019 pri príležitosti osláv 110. výročia začatia trolejbusovej dopravy v Bratislave pripravil Dopravný podnik Bratislava, a.s.  súťaž jazdy zručnosti vodičov trolejbusov. DPMP, a.s. reprezentovali vodiči Jozef Kimák a Vladimír Stach, pod vedením Milana Stavača (dispečer MHD). 

Súťaže sa tiež zúčastnili dvojčlenné družstvá z dopravných podnikov Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Brno a Zlín.

Súťaž pozostávala z testovej časti a praktickej jazdy. V testovej časti museli vodiči preukázať znalosti z pravidiel cestnej premávky, technickej časti trolejbusu 14Tr, pravidiel technickej prevádzky mestských dráh a tiež znalosti o MHD v Českej a Slovenskej republike.

Praktická jazda bola zameraná na úkony, ktoré vodič musí vykonávať pri bežnom výkone služby, napr. príprava a uvedenie vozidla do pohybu, pristavenie do zastávky  na určenej úrovni spolu s vykonaním úkonov pre obsluhu zastávky a cestujúcich až po odjazd zo zastávky, prejazd oblúkom vyznačeným dopravnými kužeľmi, zaparkovanie vozidla cúvaním do radu stojacich vozidiel, odhad stanovenej rýchlosti jazdy, prejazd zúženým profilom trate, slalom medzi kužeľmi, zastavenie vozidla pred prekážkou (cieľovou čiarou), odstavenie vozidla po jazde.

Posledná takáto súťaž sa uskutočnila pred desiatimi rokmi a tak nie je veľa príležitostí na získavanie takýchto skúseností. Napriek tomu náš tím nesklamal a priniesol domov ocenenia. 

Jozef Kimák získal 1. miesto v kategórii Najrýchlejšia jazda. V rámci hodnotenia jednotlivcov  sa naši chlapci umiestnili na 6. mieste Vladimír Stach a 11. mieste Jozef Kimák a ako družstvo sme zaujali 4. miesto. Časový priestor na prípravu na súťaž bol minimálny, preto nás tieto výsledky obzvlášť potešili. 

Vedenie DPMP, a.s. je na tento tím hrdé a aj touto formou vyjadruje poďakovanie Jozefovi Kimákovi, Vladimírovi Stachovi a Milanovi Stavačovi za úspešnú reprezentáciu dopravného podniku a  náročnej práce vodiča MHD. Cestujúcich títo vodiči denne vozia predovšetkým na trolejbusových linkách č. 1, 2, 5, 7.