Dispečing: 051/7470 204

Flotilu autobusov posilnili vozidlá z druhej ruky

Situácia s vozidlovým parkom autobusov je v posledných rokoch veľmi nelichotivá. Priemerný vek autobusov dosahuje k septembru 2020 11,25 roka. Toto číslo je veľmi vysoké a je zapríčinené súbehom zlých rozhodnutí. Dopravný podnik mal uzatvorenú rámcovú zmluvu so spoločnosťou Solaris Bus & Coach, na základe ktorej malo byť v rokoch 2013 až 2016 dodaných až 20 nových autobusov, z tohto kontraktu sa však podarilo odobrať len 15 nových vozidiel, pričom posledné dva nové autobusy boli dodané v marci 2016. Od roku 2017 však muselo byť kvôli nevyhovujúcemu technickému stavu vyradených až 15 autobusov, čo je alarmujúce číslo.

Aby nedošlo k priamemu ohrozeniu bezpečnosti prevádzky MHD a aby bolo zároveň možné zabezpečiť rovnaký rozsah premávky, musel Dopravný podnik pristúpiť k prenájmu autobusov z druhej ruky. V uplynulom období aspoň čiastočne posilnili náš vozidlový park autobusy SOR BN 10.5 z Dopravného podniku Bratislava, a.s. a autobusy Irisbus Crossway LE 12.8 zo spoločnosti Tempus Trans, s.r.o. Uvedomujeme si, že ani tento krok nie je populárny, no ak chceme udržať našu mestskú hromadnú dopravu v plnom rozsahu, musíme na preklenutie nepriaznivého obdobia robiť aj takéto kroky.

V priebehu mesiaca august sa začalo v rámci údržby s lakovaním odkúpených autobusov SOR BN 10.5, postupne sa teda bude z ulíc vytrácať bratislavská červená a pribúdať bude náš „kabát“.

V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na dodávku piatich elektrobusov, ktoré nahradia naše najstaršie midibusy. Zároveň sa obstaráva aj 15 dieselových autobusov (5 štandardných a 10 kĺbových), ktorých dodávka by značne omladila a stabilizovala vozidlový park. Verejné obstarávanie je však administratívne a časovo náročný proces, takže musíme byť trpezliví.

Vážení cestujúci, touto cestou sa vám chceme ospravedlniť za citeľný diskomfort pri cestovaní MHD. Dopravný podnik vyvíja značné úsilie, aby si v najkratšom možnom čase napravil svoju povesť a stal sa opäť číslom 1 medzi dopravcami na Slovensku.