Dispečing: 051/7470 204

Európsky týždeň mobility 2022

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť sa aj tohto roku spoločne s Mestom Prešov zapájajú do nadnárodnej kampane Európsky týždeň mobility. Táto kampaň sa koná každý rok v termíne od 16. do 22. septembra. Našu ťažiskovú aktivitu, ktorou je výtvarná súťaž pre deti do 12 rokov, sme predstavili už v auguste. V tejto súťaži zároveň došlo k predĺženiu termínov až do polovice októbra 2022, podrobné informácie nájdete v samostatnom článku. Ďalšie aktivity sa pod patronátom DPMP, a.s. budú konať v piatok 16. septembra 2022.

Kde vás vodič MHD nevidí?

V uplynulých rokoch sa Mestu Prešov, ale aj okolitým obciam podarilo výrazne navýšiť počet cyklistických trás a do povedomia sa čoraz viac dostávajú bicykle a kolobežky ako alternatíva k iným druhom dopravy. Tieto formy prepravy sú veľmi ekologické a zdravé, no prinášajú so sebou isté riziká v cestnej premávke. Stále platí, že cyklisti sú po chodcoch najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky. Preto sme sa rozhodli po rokoch opäť oživiť našu osvetovú kampaň, ktorá nesie názov "Kde vás vodič MHD nevidí?". V rámci kampane organizujeme interaktívnu výstavu v spolupráci s EPERIA Shopping Mall, kde odprezentujeme mŕtve uhly, teda miesta, ktoré vodič MHD v spätných zrkadlách nevidí a predstavujú riziko kolízie pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

Autobus spolu s vyznačenými mŕtvymi uhlami na vozovke nájdete v piatok 16. septembra 2022 v čase od 14:00 do 17:00 vystavený pred obchodným centrom EPERIA Shopping Mall na sídlisku Sekčov. K OC sa môžete dopraviť linkami MHD na zastávku Martina Benku, Laca Novomeského, Rusínska alebo Eperia. Okrem chodcov a vodičov však veľmi radi uvítame práve aktívnych cyklistov užívateľov kolobežiek, ktorí sa môžu na vlastnej koži presvedčiť, kde ich zo sedadla vodiča autobusu nie je vidieť.

Spoločne s autobusom vám budú spoločnosť robiť odborní zamestnanci DPMP, a.s., ktorí vám ochotne ukážu a vysvetlia problematiku. Samozrejmosťou je možnosť sadnúť si za volant autobusu a pozorovať, ktoré miesta sú v spätných zrkadlách (ne)viditeľné. K dispozícii tiež budú rôzne informačné materiály súvisiace so 60. výročím trolejbusovej premávky v Prešove. Je nám zároveň potešením, že v autobuse budeme môcť vystaviť aj pohár, ktorý získal tím DPMP, a.s. v súťaži zručnosti vodičov autobusov MHD v Bratislave, ktorá sa konala v sobotu 10.9.2022. Na tejto súťaži sme si ako družstvo odniesli skvelé 1. miesto a ako jednotlivci zaujali naši vodiči 1. a 3. miesto.

Bezplatná preprava v MHD 16. septembra 2022

Už tradičnou aktivitou v rámci Európskeho týždňa mobility je bezplatná preprava na denných linkách MHD. Bezplatná preprava pre všetkých cestujúcich na denných linkách MHD bude tohto roku v piatok 16. septembra 2022 a platiť bude v celej sieti MHD. To znamená, že zadarmo môžete cestovať ako v I., tak aj v II. tarifnom pásme. Bezplatná preprava je realizovaná v spolupráci DPMP, a.s., Mesta Prešov, Mesta Veľký Šariš a ostatných obcí, ktoré sú obsluhované našou MHD.

Dovolíme si zároveň upozorniť, že preprava na nočných linkách nie je bezplatná a riadi sa platnou Tarifou MHD v Prešove. Zároveň upozorňujeme, že nárok na bezplatnú prepravu počas ETM nie je definovaný v Prepravnom poriadku MHD v Prešove, a preto cestujúcim nevzniká nárok na vrátenie cestovného za nevyužitý alebo čiastočne využitý predplatný cestovný lístok.

 

Text a materiály: DPMP, a.s.
12.9.2022