Dispečing: 051/7470 204

Dotazník pre verejnosť - marketing v hromadnej doprave

Vážení cestujúci,

študentka Žilinskej univerzity v Žiline pripravila v spolupráci s DPMP, a.s. dotazník pre širokú verejnosť zameraný na marketing vo verejnej hromadnej doprave. Je súčasťou bakalárskej práce a jeho závery poslúžia ako dôležitá spätná väzba aj pre dopravcu, teda DPMP, a.s. Vďaka dotazníku budeme vedieť, čo robíme v oblasti informovanosti dobre a kde ešte máme prípadné rezervy. 

Budeme radi, ak si nájdete 3 minúty času na vyplnenie nenáročného interaktívneho dotazníka, ktorý sa nachádza na tomto odkaze.

Ďakujeme.