Dotazník k spracovaniu Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

Vážení cestujúci,

za účelom skvalitnenia verejnej osobnej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej len PSK) Vás prosíme o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy (ďalej len VOD) v Prešovskom kraji.

Vypleniu dotazníka je potrebné venovať  10- 15 min. Dotazník je prístupný do 30.9.2020. 

Kliknite na  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw6HDK6cVNs7EWh6Lvxd661E7Hzrl2Cpvl6iGhuONRyrzQEQ/viewform

Ďakujeme za spoluprácu a prajeme Vám príjemný deň.