Dispečing: 051/7470 204

Dopravný podnik odkúpil prenajaté autobusy Irisbus Crossway LE 12.8

 

V uplynulom období sme boli nútení riešiť nepriaznivú situáciu vo vozidlovom parku autobusov prenájmom vozidiel. Táto forma bola efektívna preto, aby sme preverili použiteľnosť vozidiel v podmienkach našej MHD. Tak tomu bolo aj pri poslednom prenájme dvoch vozidiel Irisbus Crossway LE 12.8. Tento typ vozidiel sme doposiaľ neprevádzkovali a práve prenájom bol vhodným riešením. Vozidlá sa plne osvedčili, a preto došlo začiatkom marca 2021 k odkúpeniu oboch vozidiel, ktoré si podnik prenajímal od košickej spoločnosti Tempus Trans s.r.o.

Obe vozidlá boli vyrobené v roku 2009 a predtým slúžili vo farbách fínskej dopravnej spoločnosti Transdev. Už pred odkúpením vozidlá obdržali naše evidenčné čísla 408 a 409, pričom v súčasnosti nesú celovozidlovú reklamu. Ako vyplýva z označenia vozidiel LE (Low entry), vozidlá sú čiastočne nízkopodlažné a svojou dĺžkou 12,8 metra umožňujú prepravu väčšieho množstva cestujúcich ako štandardné 10, či 12 metrové autobusy. Autobusy sú vybavené čalúnenými pohodlnými sedadlami, klimatizáciou priestoru pre cestujúcich a naším informačným a odbavovacím systémom. V budúcnosti sa ráta s prelakovaním oboch autobusov do prešovských farieb.

Veríme, že ste si ako cestujúci tieto, v našich uliciach netypické autobusy nielen všimli, ale že sa vám v nich cestuje pohodlne a príjemne.

 

Foto: Archív DPmP