Dispečing: 051/7470 204

Dopravný podnik odkúpil posledné dva prenajaté bratislavské autobusy

Mnoho otázok cestujúcej verejnosti smerovalo k výskytu autobusov v celočervenom nátere s bratislavskými prvkami v službách mestskej hromadnej dopravy v Prešove. V roku 2018 sme potrebovali urýchlene riešiť  problém s nedostatkom prevádzkyschopných autobusov pre zabezpečenie náhradnej dopravy pri rekonštrukcii Levočskej ulice. Využili sme preto výhodnú ponuku od Dopravného podniku Bratislava na prenájom štyroch a neskôr ďalších troch autobusov SOR BN 10.5. Tento typ autobusov sme dovtedy neprevádzkovali, a preto sa prenájom javil ako vhodný na preverenie možnosti ich stáleho používania v prešovských podmienkach. Referencie z iných prevádzok hovorili o vysokej spoľahlivosti týchto autobusov. Vozidlá boli vo výbornom stave, a preto došlo v lete minulého roku k dohode na ich odkúpenie. Zároveň však boli v auguste 2020 ponúknuté na prenájom ďalšie dve vozidlá tohto typu a navyše z tej istej výrobnej série. Neváhali sme hlavne preto, že v tomto čase už dosluhovalo niekoľko starších autobusov, ktorých generálne opravy by boli ekonomicky nerentabilné. Zároveň sme ale kvôli rekonštrucii Vranovskej ulice potrebovali dočasne nahradiť trolejbusovú linku 1. Odkúpením prvých siedmich vozidiel a prenájmom ďalších dvoch kusov sa nám podarilo problémy s nedostatkom prevádzkyschopných autobusov vyriešiť.

Pred časom došlo k rozhodnutiu, že odkúpime aj posledné dva prenajaté autobusy, pretože je to pre podnik ekonomicky výhodnejšie. Zostatková cena vozidiel bola totiž nižšia ako suma za ročný prenájom. Keďže autobusy sú na svoj vek v dobrom stave a spoľahlivo slúžia, neváhali sme a v závere februára 2021 bola podpísaná kúpna zmluva. Autobusy s pôvodnými bratislavskými evidenčnými číslami 3431 a 3433 sa tak definitívne dostali do nášho evidenčného stavu.

Spomínané autobusy boli vyrobené v roku 2009 a ich technický stav si nevyžaduje väčšie opravy. Vozidlá dostanú v najbližších dňoch prešovské poznávacie značky a zaradia sa do evidenčného stavu pod číslami 410 a 411. V najbližších týždňoch ich plánujeme prelakovať do prešovských farieb po vzore predchádzajúcich vozidiel. Lakovanie realizujeme vo vlastných dielňach, preto nevznikajú ďalšie zbytočné náklady.

Odkúpením jazdených autobusov z Bratislavy a Žiliny samozrejme nechceme definitívne riešiť spomínanú nepriaznivú situáciu vo vozovom parku autobusov. Nikdy nebolo našou snahou vykupovať jazdené vozidlá. Toto krajné riešenie sme využili len pre vykrytie nepriaznivej situácie, ktorá by mala trvať do dodania nových autobusov zo súťaže, ktorá už bola vyhodnotená vo februári. Momentálne však prebieha kontrola obstarávania a kúpna zmluva bude môcť byť podpísaná až po ukončení kontroly. Výroba a dodávka nových vozidiel si taktiež vyžaduje istý čas, a preto nemôžeme dopustiť, aby došlo k ohrozeniu bezpečnosti cestujúcich, ak by sme neobnovili vozidlový park aspoň jazdenými vozidlami. Po zaradení nových autobusov budú postupne vyraďované najstaršie autobusy, ktoré sú už morálne zastarané a nespĺňajú súčasné štandardy modernej a ekologickej dopravy.

Pevne veríme, že sa čoskoro dočkáme nových autobusov, postupne budeme omladzovať vozidlový park a samozrejme budeme zvyšovať kvalitu cestovania. V uplynulých štyroch rokoch sa nám podarilo obnoviť vozidlový park až 25 novými trolejbusmi a momentálne prebieha súťaž na dodávku ďalších desiatich trolejbusov s pomocným batériovým pohonom. Takto budeme vedieť na vybrané autobusové linky nasadiť tieto trolejbusy. Aj napriek rôznym problémom sa vždy snažíme, aby ste sa pri preprave cítili čo najpríjemnejšie a najbezpečnejšie.

 

Foto: Archív DPMP