Dispečing: 051/7470 204

Dopravný podnik navštívil minister dopravy

V utorok 24. augusta 2021 navštívil Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal. Cieľom jeho návštevy bolo podpísanie zmluvy o nenávratný finančný príspevok na nákup desiatich trolejbusov (6 kĺbových a 4 štandardných) s pomocným batériovým pohonom. Tieto hybridné trolejbusy budú v Prešove novinkou a premávať majú na vybraných linkách, kde nahradia autobusy.

Princíp tzv. parciálnych – hybridných trolejbusov spočíva v tom, že trolejbus jazdí štandardným spôsobom po uliciach, ktoré sú zatrolejované. Keď však príde do úseku bez trolejového vedenia, vodič z pohodlia kabíny tlačidlom stiahne zberače a prepne režim jazdy na batérie. Vo zvyšku trasy teda trolejbus pokračuje v režime jazdy podobnom elektrobusu. V podmienkach prešovskej MHD plánujeme tieto vozidlá využiť napríklad na linkách 15, 22 či 29 a 39.

Samotný podpisový akt prebehol za účasti predstaviteľov Ministerstva dopravy a výstavby SR, Mesta Prešov a DPMP symbolicky v dielni údržby trolejbusov. Miesto podpisu zmluvy malo zdôrazniť potrebu podpory ekologických foriem dopravy a taktiež obnovy zariadení prevádzky, ktorú by sme bez dotácie z eurofondov nemohli realizovať. V uplynulých rokoch sme vďaka eurofondom z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) zakúpili 25 nových trolejbusov, ktoré už cestujúci dôverne poznajú.

Príspevok z OPII pre Dopravný podnik mesta Prešov je vo výške 6,5 miliónov eur. Flotila našej spoločnosti sa teda v aktuálnom programovom období rozšíri spolu o 35 nových trolejbusov v hodnote takmer 20 miliónov eur. Verejné obstarávanie na dodávku desiatich parciálnych trolejbusov bolo vyhlásené ešte na jar tohto roku.