Dispečing: 051/7470 204

Dopravná situácia na Vranovskej ulici

V súčasnosti sa uskutočňuje náročná rekonštrukcia cestnej komunikácie I/18, na Vranovskej ulici, ktorá veľmi poznačila plynulosť a spoľahlivosť liniek, ktoré daným úsekom prechádzajú. Aby bolo možné aspoň čiastočne znížiť meškania spojov, ktoré prechádzajú daným úsekom, došlo k ich rozdeleniu na dve časti.

Dopravná situácia na území mesta Prešov patrí dlhodobo k tým najhorším v republike. Každoročný nárast intenzity individuálnej automobilovej a nákladnej dopravy nepriaznivo pôsobí na spoľahlivosť našich služieb. V súčasnom období prebiehajú úkony, aby bolo možné v najbližších rokoch zaviesť do ostrej prevádzky aktívnu preferenciu MHD na svetelných križovatkách.

V súčasnosti sa uskutočňuje náročná rekonštrukcia cestnej komunikácie I/18, na Vranovskej ulici, ktorá veľmi poznačila plynulosť a spoľahlivosť liniek, ktoré daným úsekom prechádzajú. Aby bolo možné aspoň čiastočne znížiť meškania na linke 21, došlo k rozdeleniu vybraných spojov na dve časti (Fintice – Trojica a DJZ – Malý Šariš), aby sa enormné meškania neprenášali na celú trasu. Tieto spoje sú v cestovných poriadkoch vyznačené poznámkou J a T.

Z kapacitných možností nie je možné obsluhovať linku 1 v celej trase autobusmi, preto sme pristúpili ku kompromisu. Úsek od Solivaru po Dopravný podnik je obsluhovaný trolejbusom, úsek od Dopravného podniku do Nižnej Šebastovej je obsluhovaný štandardným autobusom, resp. midibusom.

Nakoľko začiatok školského roka priniesol veľký nárast dopravy, dochádza v uvedenom úseku k veľkým meškaniam, ktoré dopravný podnik nemôže ovplyvniť. V uplynulých dňoch dosahovali jednotlivé spoje meškania 40 až 50 minút. V takýchto mimoriadnych prípadoch sa meškanie na linkách kompenzuje záložným vozidlom, ktoré sa však častokrát tiež dostane do kolóny a nemôže vykonať spoj presne podľa cestovného poriadku.

Vážení cestujúci, touto cestou by sme sa vám chceli ospravedlniť za nedostatočnú spoľahlivosť a presnosť našich liniek. Ubezpečujeme vás, že naši dispečeri a vodiči robia všetko pre to, aby ste sa do vašej práce, školy, či domov dostali včas. Vo vlastnom záujme vám však odporúčame vyhradiť si pri cestovaní predmetným úsekom časovú rezervu.