Dispečing: 051/7470 204

Do konca novembra doladíme nové akustické hlásenia

V priebehu mesiaca november dochádza k nastavovaniu a postupnému dolaďovaniu nových akustických hlásení.

V piatok 13.11.2020 sme spustili do prevádzky nové akustické hlásenia vo všetkých vozidlách MHD v Prešove. Príjemný ženský hlas oznamuje nielen zastávky, ale aj doplnkové a servisné informácie. Proces realizácie a nastavovania je pomerne zložitý. Od nahrávania v štúdiu, cez zvukovú úpravu až po zavedenia databázy do palubných počítačov.

Ďalšou fázou je doladenie pre špecifiká konkrétnych vozidiel. Každý typ vozidla je vybavený inými reproduktormi a každé jedno vozidlo je inak hlučné počas prevádzky. Mnohým cestujúcim sa hlásenia páčia ale prvé ohlasy sú, že hlásenia sú tiché a počas jazdy ich nepočuť. V iných vozidlách cestujúci oznamy počuli príliš hlasito. Preto v týchto dňoch prebieha dolaďovanie hlasitosti a podrobných nastavení pre konkrétne vozidlá. To si vyžaduje individuálny prístup pracovníkov v konkrétnom vozidle, nastavenie palubného počítača, tzv. hlásiča, kontrola reproduktorov a prepájacej káblovej sústavy. Špecialisti prehliadnu každé jedno vozidlo osobitne, nastavia parametre a skontrolujú celkovú funkčnosť technických zariadení a príslušenstva. Našou snahou je, aby postupne vo všetkých vozidlách boli hlásenia približne v rovnakej zvukovej hladine a hlavne dobre zrozumiteľné ako na zastávkach, tak aj počas jazdy vozidla.

Všetky nastavenia budú intenzívne prebiehať v nasledujúcich dňoch tak, aby do konca novembra už vo všetkých vozidlách boli hlásenia v súlade s požiadavkami cestujúcich. Veríme, že nový ženský hlas sa stane obľúbenou súčasťou vašich každodenných ciest vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy v Prešove.