Dispečing: 051/7470 204

Bývalé bratislavské autobusy sa obliekajú do prešovských farieb

Mnoho otázok zo strany cestujúcej verejnosti sa v uplynulom roku venovalo autobusom v celočervenom nátere, ktoré niesli znaky Dopravného podniku Bratislava. Prečo tieto vozidlá slúžia v Prešove?

V roku 2018 sme potrebovali urýchlene riešiť situáciu s chýbajúcimi vozidlami, hlavne pre výluky, ktoré súviseli s opravou mestských komunikácií a trolejovej trakcie. V tom čase Bratislavský dopravný podnik realizoval nákup nových krátkych autobusov a plne funkčné desaťmetrové vozidlá sa stali nadbytočnými. Tieto vozidlá ponúkli na odpredaj, resp. prenájom. V júni 2018 prišli do Prešova prvé štyri kusy, ktoré vzhľadom k výbornému technickému stavu sa okamžite zaradili do premávky. Aj pre túto skúsenosť sme sa rozhodli pre prenájom ďalších kusov. Vozidlá medzi dopravcami „išli na dračku“, ale po náročných rokovaniach sa nám podarilo dostať do prešovských ulíc ešte ďalšie tri kusy. Tie začali voziť cestujúcich v júni 2019.

Počiatočná nedôvera voči tomuto typu autobusu zo strany vodičov aj cestujúcej verejnosti bola prelomená technickým stavom autobusov, ktoré aj napriek najazdeným kilometrom boli zachovalé. Vodiči si pochvaľovali a aj pochvaľujú veľmi dobré pohonné časti a vynikajúcu americkú prevodovku Alisson, ktorá robí vozidlo nezvyklo dynamickým a počas jazdy autobus plynule preraďuje bez trhania, čo oceňujú aj cestujúci. Vysoká zadná časť autobusu a nepopulárny „hrb“ na streche vozidla sa eliminoval funkčným vnútorným usporiadaním sedadiel, ktoré robí aj napriek dĺžke desať a pol metra vozidlo priestranným. Doteraz tieto vozidlá patria z hľadiska opráv a údržby k najspoľahlivejším autobusom v našom vozovom parku.

V roku 2020 sa rozhodol Dopravný podnik Bratislava definitívne odpredať všetky dovtedy prenajaté vozidlá. Túto príležitosť sme využili a všetkým sedem autobusov sme odkúpili. Ihneď sme ich previedli do stáleho vozového parku. Stroje dostali naše evidenčné čísla 401 až 407 a prešovské EVČ. Spoľahlivosť vozidiel si vyžadovala ich plné nasadenie v premávke a preto k ich „preobliekaniu“ dochádza postupne. Nový prešovský vzhľad v tomto čase nesú vozidlá 403, 405, 406 a 407. Evidenčné číslo 404 je momentálne v lakovni. Na vozidle 402 je umiestnená celovozidlová reklama. Autobus s číslom 401 v krátkom čase obdrží taktiež celovozidlovú reklamu. 

S bratislavskými farbami sa môžete v uliciach stretnúť ešte u dvoch rovnakých vozidiel, ktoré sme si prenajali v auguste 2020. Prenájom nedovoľuje úpravy a preto okrem bratislavských EVČ majú aj pôvodné evidenčné čísla 3431 a 3433.

Napriek počiatočným obavám cestujúcej verejnosti sa tieto vozidlá stali plnohodnotnou súčasťou dennej výpravy. Prešovský lak im svedčí a spoľahlivosť je dôvodom, prečo ich stále vidno na denných aj nočných linkách. Prajeme týmto už Prešovčanom veľa šťastných kilometrov a spokojnej cestujúcej verejnosti.