Dispečing: 051/7470 204

Automatická spojovateľka

V súvislosti s nasadením novej pobočkovej ústredne v DPMP a.s. je od 13.11.2020 implementovaná automatická spojovateľka.
V prípade volania na telefónne čísla zverejnené na stránke DPMP a.s. 051/7470 211 a 051/7764 201 (pôvodne sekretariát), budete spojení s automatickou spojovateľkou ústredne.
Po informácii, že ste sa dovolali do DPMP a.s., je možnosť voľby:

1 - Dispečing
2 - Prepravná kontrola
3 - Dopravná prevádzka

 Ak nezvolíte žiadnu z volieb, budete hovor presmerovaný na sekretariát DPMP a.s.
Automatickou spojovateľkou umožníme širokej verejnosti dovolať sa efektívnejšie na najviac volané oddelenia. Naviac je možnosť ďalšieho súbežného hovoru, doteraz bola možnosť len 1 hovoru a druhý bol hodený do stavu BUSY (obsadzovací tón).