Dispečing: 051/7470 204

Aktuálne opatrenia pri cestovaní MHD v Prešove

Súčasná veľmi zlá situácia v súvislosti s COVID 19 núti celú spoločnosť sprísňovať opatrenia na zabránenie šírenia tohto vírusu. V súvislosti s opatreniami nariadení vlády SR, nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva a s tým súvisiacich právnych predpisov sme pristúpili aj my k úprave povinností cestujúcich pri preprave našimi vozidlami. Od 8. 3. 2021 si každý cestujúci musí zakrývať nos a ústa respirátorom minimálne s certifikáciou FFP2. Používanie štandardných jednorazových, alebo látkových rúšok je pre ochranu cestujúcich nepostačujúce.

Respirátor je cestujúci povinný si nasadiť už pred vstupom do vozidla, nie až priamo vo vozidle, ako sa neraz v minulosti stávalo. Naďalej platí odporúčanie použitia rukavíc, ochrana rúk je v tejto situácii tak isto nanajvýš nutná.

Tieto opatrenia platia aj pre návštevu našich predajní. Preto pripomíname možnosť zakúpenia jednorazových cestovných lístkov v našich automatoch, zaslaním SMS na číslo 1144, prípadne online pomocou aplikácie MHD PO App. https://mhdpo.sk a predplatných cestovných lístkov pomocou portálu UBIAN http://ubian.sk/kupit-listok

Samozrejme, aj za bránami nášho podniku aj naďalej pokračujeme v dôslednej ochrane cestujúcich, a to komplexnou dezinfekciou všetkých vozidiel, ktoré sa vracajú z denných a nočných služieb a to každý deň.

Plne si uvedomujeme, že každé ďalšie opatrenia nie sú príjemné pre cestovanie, ale vždy bolo a je v našej snahe dopraviť vás včas a hlavne v zdraví. Ďakujeme za pochopenie.