logoDPDopravn� podnik mesta Pre�ov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
 
 
Aktuality
1.8.2011 SMS lístok - zaslaním prázdnej SMS na číslo 1144

Dopravca od 1.8.2011 ponúka službu predaja SMS cestovného lístka (ďalej len SMS lístok) zakúpeného prostredníctvom mobilného telekomunikačného zariadenia (ďalej len mobilný telefón) vo forme SMS.

Služba je prístupná pre všetkých zákazníkov v sieťach Orange Slovensko, a.s., Slovak Telecom, a.s., (T-Mobile, T-com) a Telefónica Slovakia s.r.o.

SMS lístok je prestupný, platí v celej sieti MHD Prešov na všetkých linkách, vrátane nočných spojov.

Doba platnosti SMS lístka je 30 minút. V sobotu, nedeľu a sviatok sa jeho doba platnosti predlžuje na 45 minút. Platí len v čase, na ktorý bol vystavený. Na posúdenie platnosti SMS lístka sa nevzťahuje čas prepravy uvedený v cestovných poriadkoch dopravcu z nástupnej do cieľovej zastávky.

SMS lístok si cestujúci zakúpi zaslaním prázdnej SMS na číslo 1144, v časovom úseku približne do 1,5 minúty obdrží SMS lístok na svoj mobilný telefón, tento časový údaj je iba orientačný. Na displeji mobilu sa zobrazí SMS lístok v nasledovnom tvare:

DPMP a.s.

SMS prestupný CL 0,70 EUR

Platnosť od (napr.: 01-08-2011 od 08:10 hod. do 08:40 hod., t.j. dátum a čas od – do)

29dp6a7w (kód)

Doručením SMS lístka začína jeho časová platnosť. Ak nebude možné doručiť SMS lístok do 5 minút, cestujúci o tom dostane zdarma nasledovnú informatívnu SMS správu v znení:

DPMP a.s. Vasa poziadavka o cestovny listok bola oneskorene prijata do systemu. Ak este stale mate zaujem o cestovny listok, poslite poziadavku este raz“.

Cestujúci je povinný nastúpiť do vozidla MHD už s platným SMS lístkom vo svojom mobilnom telefóne. Kúpou SMS lístka cestujúci dobrovoľne súhlasí s podmienkami jeho používania a je povinný v prípade prepravnej kontroly predložiť svoj mobilný telefón pracovníkovi prepravnej kontroly alebo inej oprávnenej osobe a reálnym spôsobom umožniť overenie všetkých potrebných náležitostí o jeho platnosti (obsah a pôvod SMS lístka). Zároveň cestujúci poskytne pri kontrole maximálnu súčinnosť k overeniu platnosti SMS lístka. Ak cestujúci nesplní tieto podmienky alebo časť z nich, je pri kontrole považovaný za cestujúceho bez platného cestovného lístka.Ak prepravný kontrolór zistí, že kód SMS lístka je neplatný, cestujúci je považovaný zacestujúceho bez platného cestovného lístka.

Prostredníctvom jedného mobilného telefónu je možné zakúpiť i viac SMS lístkov, ich počet bude zodpovedať počtu zaslaných samostatných prázdnych SMS na číslo 1144. Pri prepravnej kontrole je cestujúci povinný preukázať sa všetkými platnými SMS lístkami a označiť osoby, pre ktoré sú určené SMS lístky, pokiaľ tak neurobí, budú sa títo cestujúci považovať za cestujúcich bez platného cestovného lístka. SMS lístok je možné použiť aj ako prepravné za prepravu psa alebo batožiny.

SMS lístok je neplatný ak:

- nenastala jeho doba platnosti

- uplynula jeho doba platnosti,

- neobsahuje správny kód odosielateľa,

- nebol zaslaný priamo zmluvným zabezpečovateľom SMS lístkov,

- bol akokoľvek upravovaný alebo preposlaný z iného ako originálneho zdroja zabezpečovateľa služby, alebo bol pozmenený jeho obsah,

- nie je možné overiť jeho platnosť na strane cestujúceho.

SMS CL nebude doručený, ak:

- nebudú vyhovujúce podmienky na realizáciu služby (nedostatočný signál, a pod.),

- platba za SMS lístok prekročí výšku limitu na predplatenej karte, t.j. na karte nie je dostatočný limit,

- je MSISDN zákazníka zaradené do skupiny, podľa kritérií jednotlivého mobilného operátora, ktorým nie je umožnené využívať službu,

- prekročí celkový finančný objem objednávok (transakcií) uskutočnených v rámci jedného zúčtovacieho obdobia, pre jedno telefónne číslo, ktorý je maximálne spolu 150,00 € s DPH, využitím ktorejkoľvek služby alebo kúpou nemobilného tovaru cez mobilný telefón (t.j. nie len služby alebo tovar od DPMP) v rámci systému Služieb SMS platby.

Dopravca a mobilní operátori si vyhradzujú právo odmietnuť predaj SMS lístkav prípade hrubého porušenia tarifných podmienok a postupu pri predaji SMS lístka.

Bonusový kredit poskytnutý zákazníkovi príslušným mobilným operátorom nie je možné použiť na nákup SMS lístka.

Zľavnený cestovný lístok vo forme SMS sa neposkytuje.

Dodatočné preukázanie sa SMS lístkom sa neakceptuje.


Copyright � 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.