Dispečing: 051/7470 204

60. výročie spustenia trolejbusovej dopravy v Prešove

13. máj 2022 má pre naše mesto a Dopravný podnik mesta Prešov veľký význam. Pred 60 rokmi sa ulicami Prešova po prvý raz prehnali trolejbusy. Spustenie prevádzky trolejbusovej linky 1, ktorá mimochodom dodnes premáva v nezmenenej trase, prilákalo stovky záujemcov. Slávnostná ceremónia sa uskutočnila na dnešnej Hlavnej ulici a pamätníci ešte dlho s úsmevom spomínali na veľkolepé oslavy v hoteli Dukla. Pozvaní hostia sa odviezli na ôsmich trolejbusoch typu Škoda 8 Tr a 9 Tr, ktoré sa neskôr stali neoddeliteľnou súčasťou Prešova.

Týmto dátumom odštartovala v prešovskej mestskej doprave nová etapa - éra trolejbusov. Ďalšie desaťročia trolejbusovej doprave priali, pribudli kilometre nových tratí, prevádzka sa rozšírila na nové sídliská, postavené boli ďalšie 2 trakčné meniarne a s postupným technickým pokrokom sa menili aj vozidlá. Trolejbusy 8 Tr a 9 Tr s odporovou reguláciou rozjazdu časom nahradili hranaté trolejbusy Škoda 14 Tr a 15 Tr, ktoré už mali tyristorovú výzbroj. Cestujúci si ich môžu pamätať najmä vďaka povestnému spievaniu, či kňučaniu pri rozbehu. 21. storočie prinieslo do sveta trolejbusov bezbariérovosť, klimatizáciu a ďalšie prvky, ktoré spríjemňujú a skvalitňujú prepravu. V období posledných mesiacov vypravujeme na našich 8 liniek len nízkopodlažné trolejbusy, prioritne klimatizované. Úroveň dnešnej prevádzky sa už len ťažko porovnáva s tou, ktorú zažili naši rodičia, či starí rodičia. V sobotu 14. mája 2022 si na špeciálnej nostalgickej linke 60 pripomenieme, aké bolo cestovanie pred érou "nízkej podlahy".

Nostalgická trolejbusová linka 60

Pri príležitosti 60. výročia trolejbusovej prevádzky vypravíme v sobotu 14. mája 2022 popoludní trolejbus Škoda 14 TrM s číslom 123 na nostalgickú linku 60. Tento trolejbus je aktuálne posledným zástupcom trolejbusov klasickej stavby v našej spoločnosti. Nostalgická linka 60 vykoná celkovo 3 obrátky, pričom postupne prejde úsekmi tratí v Nižnej Šebastovej, na Sídlisku III, na Solivare a na záver na Sekčove. Trasa je zvolená tak, aby trolejbus prešiel najvyťaženejšími úsekmi siete a mohol tak potešiť čo najviac záujemcov. Vzhľadom na rekonštrukciu mosta na Škultétyho ulici budú úseky na ul. Obrancov mieru, 17. novembra a Budovateľskej ul. vynechané. Cestujúcich v trolejbuse upúta výstava fotografií, ktoré zachytávajú minulosť aj súčasnosť trolejbusovej dopravy v Prešove. V označovačoch bude možné si označiť pamätný cestovný lístok a pre našich najmenších fanúšikov bude prichystané malé prekvapenie. Preprava na nostalgickej linke 60 bude pre všetkých cestujúcich bezplatná. Nižšie sa nachádza trasa a cestovný poriadok, upozorňujeme, že časy odchodov sú orientačné. Cestovný poriadok je možné tiež zobraziť po naskenovaní QR kódu na plagáte. 

V mene celého kolektívu DPMP, a.s. sa tešíme na vašu účasť.