Dispečing: 051/7470 204

Prehľad decembrových zmien v MHD aj s komentárom

Od soboty 11. decembra 2021 dochádza k zmene cestovných poriadkov MHD v Prešove, pričom boli vykonané aj redukcie spojov na vybraných linkách. Aby bol dopad na cestujúcich čo najmenší, po dohode s Mestom Prešov sa obmedzenia týkajú primárne víkendov, resp. pracovných dní v popoludňajších a večerných hodinách, kedy je dopyt po preprave menší. Úpravy sa uskutočnili aj na základe dát o obsadenosti spojov (prieskumy obsadenosti, údaje o počte označených cestovných lístkov, údaje o počte prepravených cestujúcich získané počítadlami (APC) vo vozidlách...) s dôrazom na to, aby bola zachovaná základná dopravná obslužnosť, resp. aby sme cestujúcim vedeli poskytnúť aj inú alternatívu.

V najbližších riadkoch vám prinášame prehľad jednotlivých zmien v premávke MHD s komentárom. Okrem redukovaných liniek sú tu uvedené aj linky, kde došlo k úpravám spojov na základe požiadaviek obcí, firiem, či cestujúcich. Pri redukovaných linkách sú uvedené aj alternatívne možnosti dopravy pre jednotlivé smery prepravy.

Pracovné dni

 • linka 1 - predĺžené intervaly v popoludňajšej špičke počas prázdninových pracovných dní;
 • linka 13 - zrušené spoje o 14:57 a 16:57 z Pažice, ktoré pokračovali do centra mesta cez Limbovú a Slanskú ulicu;
  • náhradou pre cestujúcich z oblasti Nižná Šebastová môžu byť spoje linky 1 a ostatné spoje linky 13.
 • linky 15, 27 a 41 - redukcia spojov vo večerných hodinách;
  • úpravy súvisia aj so slabšou vyťaženosťou posledných spojov týchto liniek.
 • linka 28 - predĺžené intervaly v popoludňajšej špičke počas prázdninových pracovných dní z 30 na 60 minút;
  • náhradou pre cestujúcich do Ľubotíc môžu byť spoje liniek 1, 13 a 21.
 • linka 37 - úprava spojov v popoludňajších hodinách;
 • linka 44 - pridaný jeden pár spojov popoludní o 13:05 z Veľkej pošty do Dulovej Vsi a o 13:30 z Dulovej Vsi do centra mesta;
  • úprava spojov bola realizovaná na základe požiadavky Obce Dulova Ves;
  • prvý ranný spoj do a z Dulovej Vsi o 5. hodine bol pre slabú vyťaženosť zrušený;
  • realizovaný bude spoj o 5:32 zo zastávky Solivar po Čierny most, ktorý od tejto zastávky pokračuje ďalej ako linka 41.
 • linka 45 - predĺžené intervaly v popoludňajšej špičke počas prázdninových pracovných dní z 30 na 60 minút;
  • náhradou pre cestujúcich do oblasti Veľkého Šariša môžu byť spoje linky 14;
  • náhradou pre cestujúcich do oblasti Sabinovskej ul. a Dúbravy môžu byť spoje liniek 2/5, 14 a 22;
  • náhradou pre cestujúcich do oblasti sídliska Šváby a Delne môžu byť spoje liniek 10, 19, 28 a 39.

Víkendové dni a sviatky

 • linka 2/5 - všetky spoje premávajú na zastávku a zo zastávky Bajkalská, zastávku Dúbrava neobsluhuje;
  • náhradou pre cestujúcich je linka 45, ktorá cez víkendy a sviatky obslúži zastávku Dúbrava v oboch smeroch jazdy v 60-minútovom intervale;
  • touto zmenou sa zlepší obsluha severnej časti Sídliska III a zároveň sa vďaka linke 45 zlepší aj obsluha Dúbravy.
 • linky 11, 15, 27, 29 a 39 - predĺžené intervaly zo 60 na 120 minút;
 • linky 15, 27 - v súvislosti s predĺžením intervalov na týchto linkách dochádza aj k zmene organizácie dopravy v lokalitách Terchovská a Za Kalváriou, spoje bude vykonávať jeden midibus a obsluha bude nasledovná:
  • linka 27 bude premávať v párnych hodinách zo zastávky Za Kalváriou a pôjde po trase cez Škultétyho, Čierny most a Trojicu až na konečnú zastávku Hviezdna. V smere z Hviezdnej pôjde po štandardnej trase cez Trojicu, Čierny most, Škultétyho až na konečnú zastávku Terchovská;
  • linka 15 bude premávať v nepárnych hodinách zo zastávky Terchovská a pôjde po trase cez Kollárovu, Polikliniku, Trojicu, Grešovu až po zastávku Detská nemocnica. V smere z Detskej nemocnice pokračuje štandardne po trase cez Dilongovu, Moyzesovu, Trojicu, Polikliniku, Kollárovu až na konečnú zastávku Za Kalváriou.
 • linky 11, 18 a 32 - dochádza k vytvoreniu priameho spojenia rekreačnej oblasti Cemjata so sídliskom Sekčov:
  • linka 32 v nepárnych hodinách - spoje odchádzajú o HH:41 zo zastávky Sibírska v smere do centra mesta, autobus pokračuje od zastávky Čierny most ako linka 18 na Cemjatu;
  • linka 18 v párnych hodinách - spoje odchádzajú o HH:10 zo zastávky Cemjata v smere do centra mesta, autobus pokračuje od zastávky Levočská ako linka 11 na Solivar po štandardnej trase (cez Rusínsku, Eperiu, Martina Benku a Lesnícku).
 • možnosti dopravy zo Sídliska III k nemocnici - okrem štandardných spojov linky 29, ktorá bude premávať v dvojhodinovom intervale v nepárnych hodinách, môžu cestujúci využiť aj alternatívne spojenie linkou 15, ktorá premáva v párnych hodinách:
  • linka 15 v párnych hodinách - spoje odchádzajú o HH:00 zo zastávky Terchovská a pokračujú cez Sídlisko II do centra mesta a k nemocnici. Cestujúci zo Sídliska III smerujúci k nemocnici môžu využiť prestup z linky 8 (odchod o HH:00 zo zastávky Sídlisko III) na zastávke Poliklinika, kde majú 2 minúty na prestup na linku 15. Príchod linky 15 na zastávku Fakultná nemocnica je v párnych hodinách o HH:21;
  • linka 29 v nepárnych hodinách - spoje odchádzajú o HH:03 zo zastávky Sídlisko III a pokračujú cez centrum mesta k nemocnici. Príchod linky 29 na zastávku Fakultná nemocnica je v nepárnych hodinách o HH:21.

Okrem týchto výraznejších zmien dochádza aj k drobným úpravám na ostatných linkách MHD, najmä posuny odchodov spojov a pod. Linkové cestovné poriadky platné od 11.12.2021 nájdete na tomto odkaze.


Prázdninový režim na linkách 4, 8 a 38

Na trolejbusových linkách 4, 8 a 38 je v platnosti aj naďalej režim premávky v pracovných dňoch podľa cestovných poriadkov pre prázdniny. V cestovných poriadkoch je preto potrebné sledovať stredný stĺpec s odchodmi spojov, ktorý je označený ako "Pracovný deň - prázdniny".


Úprava jazdných časov medzi zastávkami

Dochádza k úprave jazdných časov vo vybraných medzizastávkových úsekoch. Úpravou sa zvýši rýchlosť a dynamika prepravy a vozidlá zároveň nebudú dlho vyčkávať do času odchodu na vybraných zastávkach. Vybranej skupine cestujúcich môže táto úprava pomôcť v tom, že vďaka kratšej jazdnej dobe im na prepravu vystačí cestovný lístok s kratšou časovou platnosťou. Zoznam upravených medzizastávkových úsekov sa nachádza v tabuľke. Úpravy jazdných časov platia len pre tieto smery jazdy, v opačných smeroch jazdy k úpravám nedochádza.

Medzizastávkový úsek

Linky

Pôvodný jazdný čas (min)

Nový jazdný čas (min)

Rázcestie Šidlovec - Dúbrava

5D, 45

2

1

Okružná - Floriánova

23, 32, K, M

2

1

Čierny most - Okružná

32A

4

3

Eperia - Laca Novomeského

44

2

3

Logistické centrum - Rázcestie Záborské

14, C

3

2

Duklianska - K Surdoku

41

3

2

VUKOV - Centrum

N1

2

1

Šarišské Lúky - Sibírska

N2

5

4

Pod nadjazdom - Šarišské Lúky

N2

2

1


Výmena cestovných poriadkov na zastávkach MHD

Výmena cestovných poriadkov na označníkoch zastávok MHD sa uskutoční v priebehu piatka 10. decembra a soboty 11. decembra 2021. Prosíme preto cestujúcich, aby si pozorne všímali dátum platnosti cestovného poriadku, ktorý je na cestovnom poriadku vyznačený v pravej hornej časti v hlavičke.


DPMP, a.s.
8.12.2021, 12:15