Dispečing: 051/7470 204

Upravili sme skrátené zobrazenie názvov zastávok na displejoch vozidiel

Žlté číslo linky a konečná zastávka na vonkajšom displeji patrí už k samozrejmostiam, ktoré majú všetky vozidlá verejnej dopravy v meste. V začiatkoch ich zavádzania boli k dispozícii tabule s menším počtom LED diód v riadkoch aj stĺpcoch. Tomu sa aj muselo prispôsobiť vyobrazenie informácií, v prípade prešovskej MHD sa pristúpilo len k informácií o konečnej zastávke a čísle linky. Menšia tabuľa si s väčším textom poradila tak, že ho rolovala a tak sa stal väčšinu času nečitateľný. Preto sme pristúpili k zobrazovaniu skrátených názvov. Text sa stal statický a zrozumiteľný aj za jazdy vozidla.

V súčasnosti je už väčšina vozidiel vybavená veľkými vonkajšími a dvojriadkovými vnútornými digitálnymi tabuľami. Malé displeje sú už len na niektorých vozidlách a midibusoch Iveco First FCLLI. Od 1. decembra je teda možné na väčšine tabúľ zobraziť plné názvy zastávok. Zmenami prejdú nasledujúce zobrazenia: „Šebastová“ na „Nižná Šebastová“, „Obr. mieru“ na „Obrancov mieru“, „Šľachtiteľ. stanica“ na „Šľachtiteľská stanica“ a „Veterin. nemocnica“ na „Veterinárna nemocnica“. Pri zastávke „Fakultná nemocnica“ ostane nápis „Nemocnica" nezmenený, pretože túto oblasť obsluhujú vo veľkej miere vozidlá s malým displejom a rolovaný text by bol ťažko čitateľný.

Táto zdanlivo malá zmena by mala byť prvou etapou v zlepšovaní informovanosti cestujúcich. V súvislosti s modernizáciou informačného systému, ktorá prebehla v minulých rokoch, pripravujeme vyobrazenia ďalších potrebných informácií ako dôležité priebežné zastávky, informácie o aktuálnej zastávke, prípadne o možných prestupoch na iné linky a pod., tak ako sú cestujúci zvyknutí z iných miest.