Dispečing: 051/7470 204

September sa bude niesť v znamení úprav cestovných poriadkov v MHD

Začiatok školského roka prinesie do mestskej hromadnej dopravy v Prešove niekoľko zmien:

  • zavádzame predĺženie linky 44 do obce Dulova Ves. Tejto zmene sa venujeme v samostatnom článku,
  • upravujeme trasu linky 11 v úseku z centra mesta na Solivar. Linka bude obojsmerne obsluhovať zastávky Čierny most, Rusínska, Martina Benku, Pavla Horova a Lesnícka. V smere zo Solivaru obslúži aj zastávku HOBBY Park. Pôvodná trasa cez ulicu Východná je zrušená, vzhľadom k nízkemu záujmu cestujúcich o túto lokalitu. Zastávky Plzenská, Východná a Škára už teda linkou 11 obsluhované nebudú,
  • v novovznikajúcej štvrti v Teriakovciach zriaďujeme zastávku Šalgovia, a to medzi zastávkami Labutia a Rázcestie Teriakovce. Zastávka bude v II. tarifnom pásme a linka 22 ju bude obsluhovať na znamenie,
  • z dôvodu nižšej frekvencie cestujúcich bude režim zastávky Námestie mládeže zmenený zo stálej na zastávku na znamenie. Úprava sa týka liniek 2, 15, 34 a 38,
  • mierne redukujeme spoje na linkách 32 a 36, a to z dôvodu nedostatočného personálneho obsadenia a nižšieho stavu prevádzkyschopných autobusov. Veríme, že sa situácia v krátkom čase vyrieši a budeme sa môcť vrátiť k pôvodnému rozsahu spojov,
  • cestovný poriadok linky 38 je momentálne v obmedzenom režime. Predpokladáme, že od začiatku prezenčnej výučby na Prešovskej univerzite prejdeme na štandardný cestovný poriadok, ktorý platí cez pracovný deň - školský, 
  • na našej stránke nájdete novú schému linkového vedenia MHD v Prešove a cestovné poriadky školských spojov.

Drobnými úpravami prešli aj niektoré ostatné linky a školské spoje. Pozorne sledujte všetky zmeny. Aktuálne cestovné poriadky nájdete na našej stránke a od 31. augusta aj na príslušných zastávkových označníkoch.