Dispečing: 051/7470 204

Prehľad zmien v MHD v súvislosti s rekonštrukciou mosta na Škultétyho ulici - aktualizované k 5.9.2022

Od soboty 7. mája 2022 dochádza k dlhodobo avizovanej uzávierke mosta na Škultétyho ulici z dôvodu jeho rekonštrukcie. Zároveň dôjde k zjednosmerneniu premávky na moste ponad rieku Torysa na Ul. Jána Pavla II., ktorý prepája Škultétyho ulicu s tzv. nábrežnou komunikáciou (Pražská ul.). Premávka bude usmernená v smere z centra mesta na ul. Pod Kamennou baňou. Tieto dopravné obmedzenia výraznou mierou ovplyvnia aj premávku MHD.

Zmeny v linkovom vedení a cestovných poriadkoch

Najväčšie zmeny sa dotknú trolejbusových liniek, ktorých premávka bude upravená. Premávka pôvodnej linky 38 bude pozastavená – táto linka nebude po dobu rekonštrukcie mosta premávať. Linka 2 bude obsluhovaná autobusmi v upravenej trase. Trolejbusové linky 5, 5D a 7 budú priamo z Hlavnej ul. presmerované na konečnú zastávku Železničná stanica, pričom otáčanie trolejbusov bude vykonávané na okružnej križovatke pri OBI. Trolejbusové linky 4 a 8 budú mať v pracovných dňoch interval spojov na 12 - 15 minút cez školské dni a 20 minút cez prázdniny. Podrobné vedenie trolejbusových liniek sa nachádza v tabuľke:

Linka Trasa a úprava
1 bez zmeny trasy (Solivar - Železničná stanica - Na Hlavnej - Nižná Šebastová a späť)
2 pôvodná linka je zrušená, nahradená je autobusovou linkou 2 a 3 (viď nižšie)
4 bez zmeny trasy (Pod Šalgovíkom - Železničná stanica - Na Hlavnej – Sídlisko III a späť),
posilnený interval v pracovných dňoch
5, 5D upravená trasa: Bajkalská (Dúbrava) - Sabinovská - Na Hlavnej - Železničná stanica a späť
7 upravená trasa: Širpo - Duklianska - Na Hlavnej - Železničná stanica a späť
8 bez zmeny trasy (Sibírska - Železničná stanica - Na Hlavnej – Sídlisko III a späť),
posilnený interval v pracovných dňoch
38 pôvodná linka je zrušená, nahradená je linkami 4 a 8 s prestupom na linku 3

Ako náhrada za zrušené trolejbusové linky 2, 38 a čiastočne upravené 5 a 5D budú zriadené náhradné autobusové linky 2 a 3, ktoré zabezpečia spojenie západnej časti mesta (ul. 17. novembra, Obrancov mieru) so Železničnou stanicou, centrom mesta a Sídliskom III. Zavedený bude teda prestupný systém, nakoľko z technických a prevádzkových dôvodov nie je možné nahradiť linky 2 a 38 v plnom rozsahu autobusmi. Linky 2 a 3 budú premávať v týchto trasách:

 • linka 2/3Budovateľská – Štúrova – Čierny most (nástupisko na Partizánskej ul.) – DJZ – Trojica – Levočská (zmena označenia z 2 na 3) – Clementisova (možný prestup na linky 4 a 8) – Obrancov mieru – Prešovská univerzita – Škultétyho – Čierny most (nástupisko na Masarykovej) – Železničná stanica a späť.
 • linka 3/2Železničná stanica – Čierny most (nástupisko na Masarykovej) – Škultétyho – Prešovská univerzita – Obrancov mieru – Clementisova (možný prestup na linky 4 a 8), spoje ďalej pokračujú ako linka 2 po trase Levočská – Trojica – Veľká pošta – Štúrova – Budovateľská a späť.

Autobusové linky prechádzajúce cez Škultétyho ul. (30, 42, 43 a N1 ) budú odklonené na základnú obchádzkovú trasu po časti Budovateľskej ulice a po Partizánskej ulici. Linky 30, 43 a N1 budú navyše obsluhovať zastávku Čierny most s nástupiskom na Masarykovej ulici. Tesne pred vyústením Partizánskej ulice na Masarykovu ulicu (oproti VÚB banke) bude zriadená náhradná jednosmerná zastávka Čierny most (Partizánska). Túto zastávku budú obsluhovať autobusové linky 2, 27 a 42 v smere jazdy do centra mesta. Linky 27 (obojsmerne) a 42 (smer Kpt. Nálepku) zároveň vynechajú pôvodnú zastávku Čierny most s nástupiskom na Masarykovej ul.

Osobitnou úpravou prejde linka 27, ktorej trasa sa mení výraznejšie. V smere z Terchovskej (Za Kalváriou) na Hviezdnu pôjde po obchádzkovej trase Pod Kamennou baňou – Pražská – Budovateľská – Štúrova – Partizánska – DJZ – ... – Hviezdna. Zastávka Mestská hala v smere do centra mesta bude zrušená. V opačnom smere jazdy, z Hviezdnej na Terchovskú (Za Kalváriou), pôjde linka 27 po trase cez Partizánsku ulicu a časti Budovateľskej ulice na Škultétyho ulicu a Ulicu Jána Pavla II (ďalej po svojej trase).


Ako sa dostanem... ?

 • zo Železničnej stanice k Prešovskej univerzite
  • linkou 3 zo zastávky Železničná stanica na zastávku Prešovská univerzita; interval spojov počas školských pracovných dní - 30 minút,
  • v opačnom smere sú možnosti prepravy rovnaké.
 • zo Sídliska III k Prešovskej univerzite
  • linkami 4 a 8 po zastávku Clementisova (interval spojov počas školských pracovných dní - 6 - 8 minút) a na zastávke Clementisova prestup na linku 3 (interval spojov počas školských pracovných dní - 30 minút) po zastávku Prešovská univerzita,
  • linkou 34 zo Sídliska III priamo na zastávku Prešovská univerzita - premáva v čase rannej a popoludňajšej špičky v intervale 30, resp. 60 minút,
  • linkou 29 zo Sídliska III na zastávku Okružná a následne peší presun k Prešovskej univerzite - interval spojov 60 minút celodenne.
 • z Prešovskej univerzity na Sídlisko III
  • linkou 3 zo zastávky Prešovská univerzita po zastávku Clementisova (interval spojov počas školských pracovných dní - 30 minút) a na zastávke Clementisova prestup na linky 4 a 8 (interval počas školských pracovných dní - 6 - 8 minút) smerom ďalej na Sídlisko III,
  • linkou 34 zo zastávky Prešovská univerzita priamo na Sídlisko III - premáva v čase rannej a popoludňajšej špičky v intervale 30, resp. 60 minút.
 • zo Sídliska III na Budovateľskú
  • linkou 34 zo Sídliska III do priemyselnej oblasti na Budovateľskej ul. - premáva v čase rannej a popoludňajšej špičky v intervale 30, resp. 60 minút,
  • linkami 4 a 8 po zastávku Clementisova (interval spojov počas školských pracovných dní - 6 - 8 minút) a na zastávke Clementisova prestup na linku 3 (interval spojov počas školských pracovných dní - 30 minút) po zastávku Škultétyho, následne peší presun do priemyselnej oblasti na Budovateľskej ul.,
  • linkami 4 a 8 po zastávku Clementisova (interval spojov počas školských pracovných dní - 6 - 8 minút) a na zastávke Clementisova prestup na linku 2 (interval spojov počas pracovných dní - 30 minút) cez centrum mesta do priemyselnej oblasti na Budovateľskej ul.,
  • v opačnom smere sú možnosti prepravy rovnaké; navyše je možné využiť spoje linky 27 z Budovateľskej do centra mesta (interval spojov počas pracovných dní - 60 minút) a následne prestup na linky smerujúce na Sídlisko III (4, 5, 8, 29, 39).
 • z Budovateľskej do centra mesta
  • linkou 2 z Budovateľskej priamo do centra mesta cez Partizánsku ulicu - interval spojov počas pracovných dní - 30 minút,
  • linkou 27 z Budovateľskej do centra mesta cez Partizánsku ulicu - interval spojov počas pracovných dní - 60 minút,
  • linkou 30 z Budovateľskej po zastávku Čierny most - premáva v čase rannej a popoludňajšej špičky,
  • linkou 42 z Budovateľskej po zastávku Kpt. Nálepku cez Partizánsku ulicu - interval spojov počas pracovných dní - 120 minút,
  • v opačnom smere je možné využiť spoje linky 2.
 • z Budovateľskej na Železničnú stanicu
  • linkou 30 z Budovateľskej po zastávku Železničná stanica - premáva v čase rannej a popoludňajšej špičky,
  • peší presun na zastávku Škultétyho, odtiaľ linkou 3 na zastávku Železničná stanica - interval spojov počas školských pracovných dní - 30 minút,
 • zo Železničnej stanice na Budovateľskú
  • linkou 3 zo zastávky Železničná stanica na zastávku Škultétyho (interval spojov počas školských pracovných dní - 30 minút), odtiaľ peší presun do priemyselnej oblasti na Budovateľskej ulici,
  • linkou 30 zo zastávky Železničná stanica do priemyslenej oblasti na Budovateľskej ulici - premáva v čase rannej a popoludňajšej špičky,
  • linkou 42 zo zastávky Železničná stanica na zastávku Jilemnického (interval spojov počas pracovných dní - 120 minút, a následný peší presun do priemyselnej oblasti na Budovateľskej ulici.

Ďalšie úpravy a dôležité informácie

V súvislosti s rekonštrukciou mosta na Škultétyho ulici dochádza aj k miernym úpravám cestovných poriadkov ďalších liniek MHD, ktoré neprechádzajú priamo Škultétyho ulicou. Vzhľadom na to, že nás čakajú výrazné zmeny a úpravy premávky MHD, odporúčame cestujúcim, aby pozorne sledovali označenia vozidiel (číslo linky a smer jazdy), cestovné poriadky na zastávkach MHD a informácie zverejňované prostredníctvom našich informačných kanálov.

Informácie o zmenách sú umiestnené na dotknutých zastávkach MHD a vo vozidlách (v papierovej forme alebo v LCD monitoroch). Samozrejmosťou je aj naša webová stránka www.dpmp.sk a FB stránka www.facebook.com/dpmpo kde cestujúci nájdu všetky aktuálne oznamy o zmenách, aktualizovanú podrobnú schému liniek MHD, orientačnú mapku a odkaz na upravené cestovné poriadky. Cestujúcim je k dispozícii aj nonstop dopravný dispečing DPMP, a.s. na tel. č. 051 7470 204, kde dopravní dispečeri poskytnú informácie o preprave MHD a zmenách v cestovnom poriadku. Počas pracovnej doby je k dispozícii aj tel. č. 051 7470 268.

Cestujúcim si zároveň dovolíme vopred poďakovať za trpezlivosť a pochopenie v súvislosti so zrealizovanými zmenami linkového vedenia a cestovných poriadkov, ktoré boli zavedené v dôsledku dopravných obmedzení.

 

Text a materiály: DPMP, a.s.
5.5.2022
Aktualizované k 5.9.2022 (intervaly na linkách 3, 4, 8, LCP)