Dispečing: 051/7470 204

Platnosť opatrení v súvislosti so zlepšovaním situácie v šírení ochorenia COVID 19 cez letné školské prázdniny

Konečne, po dlhých mesiacoch sprísňovania opatrení, môžeme zavádzať opatrenia, ktoré sú priamou cestou k návratu ku komfortu cestovania, na aký boli cestujúci zvyknutí pred vypuknutím pandémie koronavírusu. Vláda SR na základe vývoja situácie v šírení ochorenia vydala nový tzv. Covid automat, kde okres a tým aj mesto Prešov, sa dostalo do lepšej fázy. Operatívne sme na túto situáciu reagovali a od 1. 6. 2021 sme zvoľnili prísne opatrenia. Tie budú platiť aj počas školských prázdnin, a preto si ich teraz pripomenieme. 

  • Ruší sa povinnosť prekrytia dýchacích ciest respirátorom najmenej triedy FFP2. Cestujúci vo vozidlách sú povinní prekryť ústa a dýchacie cesty textilným alebo jednorazovým rúškom. Toto opatrenie platí aj pre zákazníkov v našich predajniach cestovných lístkov.
  • Pripomíname odpoveď na častú otázku diskutujúcich na sociálnych sieťach, že tak ako doteraz, nikto z našich zamestnancov ani spolucestujúcich nie je oprávnený kontrolovať negatívny antigénový alebo PCR test, prípadne potvrdenie o prekonaní koronavírusu, či očkovaní.
  • Obnovujeme tzv. dopytové otváranie dverí. To znamená, že cestujúci si príslušnými tlačidlami na madlách, dverách alebo karosérii vozidla sám aktivuje otvorenie dverí na príslušnej zastávke. Vodiči budú otvárať len tie dvere, kde bolo dopytové otváranie zvnútra alebo zvonku aktivované.
  • Na zastávkach, ktoré sú vedené na znamenie, cestujúci naďalej použijú tlačidlo STOP. Toto tlačidlo je potrebné použiť aj pre výstup s detským kočíkom alebo invalidným vozíkom.
  • V platnosti ostáva zákaz nástupu a výstupu prednými dverami, ako aj oddelenie priestoru kabínky vodiča a prvých sedadiel ochrannou páskou. Cestujúci do tohto priestoru nevstupujú. Výnimkou sú nevidiaci, ktorým vodič aj naďalej umožní nástup prednými dverami a použitie vyhradených sedadiel za kabínkou vodiča.
  • Pripomíname, že v prípade nutnosti kontaktovať vodiča, napríklad pre mimoriadnu udalosť, cestujúci nevchádza do priestoru za páskou, ani na schody a priestor vyhradený žltou farbou. Situáciu rieši z priestoru pre cestujúcich, alebo zvonku pred otvorenými prednými dverami.
  • Posledné opatrenie súvisí aj s príchodom teplejších dní. V posledných rokoch si cestujúci začali zvykať na používanie klimatizácie vo vozidlách, veď v súčasnosti ju má nainštalovanú až 44% prevádzkovaných vozidiel. Klimatizácia nielen ochladzuje vzduch, ale čistí aj prípadne čiastočky akýchkoľvek baktérii a vírusov. Preto žiadame cestujúcich, aby neotvárali okná vo vozidlách, ktoré sú vybavené klimatizačnými jednotkami. Vo väčšine vozidiel sú na oknách upozornenia o ich uzamknutí. Násilné otvorenie spôsobí neopraviteľné poškodenie okna. Otvorené okná zohrievajú vzduch a spôsobujú prievan, ktorý je pre mnohých škodlivý. Preto buďte ohľaduplní k ostatným a rešpektujte uzatvorené okná v týchto vozidlách.
  • Počas prázdnin sú platné cestovné poriadky označené Pracovný deň - prázdniny, teda druhý stĺpec na výveskách na označníkoch zastávok.

Pevne veríme, že v pozitívnych správach budeme aj naďalej pokračovať a všeobecnou disciplínou prispejeme k rýchlemu návratu komfortu cestovania, ktorý poznáme spred pandémie.