Dispečing: 051/7470 204

Nová lávka opäť prepojila zimný štadión so zastávkou MHD

V utorok 15. novembra bola slávnostne otvorená nová lávka cez rieku Torysa pri Prešovskej univerzite. Lávka, ktorá spája zimný štadión s ľavým brehom Torysy, je osadená v mieste pôvodnej, ktorá bola pre zlý stav uzavretá na jar roku 2021. Neskôr došlo k jej celkovej asanácii. Tohto roku v lete začala výstavba úplne nového prepojenia oboch brehov Torysy, súčasťou stavby je aj nový združený chodník pre chodcov a cyklistov.

Spolu s blížiacim sa zimným obdobím sa mnoho Prešovčanov chystá využiť možnosť verejného korčuľovania na zimnom štadióne, a preto má otvorenie lávky ešte väčší význam. Nemožno nespomenúť aj to, že s novou spojnicou sa uľahčí prístup fanúšikom hokeja, ktorí chodia fandiť našim extraligovým hokejistom. Spoločne s mestskou hromadnou dopravou dokáže aj táto lávka pre peších vytvoriť kompaktný celok a pohodlný spôsob dopravy za rekreáciou a zábavou.

Ako sa dostať k zimnému štadiónu?

Vzhľadom na stále prebiehajúcu výluku kvôli rekonštrukcii mosta na Škultétyho ulici sú možnosti dopravy dočasne upravené nasledovne:

 • zo Sídliska III
  • linkami 4 alebo 8 s prestupom na zastávke MHD Clementisova na linku 3 (smer Železničná stanica). Linka 3 premáva celotýždenne v 30-minútovom intervale. Vystúpiť je potrebné na zastávke MHD Prešovská univerzita, odkiaľ sa priamo po chodníku dostanete k lávke až k zimnému štadiónu.
  • linkou 34 priamo na zastávku MHD Prešovská univerzita, odkiaľ sa priamo po chodníku dostanete k lávke až k zimnému štadiónu. Linka 34 premáva v čase rannej a popoludňajšej špičky v intervale 30, resp. 60 minút.
 • zo Sídliska Sekčov
  • linkami 4 alebo 8 s prestupom na zastávke MHD Železničná stanica na linku 3 (smer Clementisova). Linka 3 premáva celotýždenne v 30-minútovom intervale. Vystúpiť je potrebné na zastávke MHD Prešovská univerzita, prejsť na druhú stranu a odtiaľ ísť priamo po chodníku až k lávke k zimnému štadiónu.
  • linkou 34 priamo na zastávku MHD Prešovská univerzita, prejsť na druhú stranu a odtiaľ ísť priamo po chodníku až k lávke k zimnému štadiónu. Linka 34 premáva v čase rannej a popoludňajšej špičky v intervale 30, resp. 60 minút.
 • zo Solivaru a Švábov
  • linkami MHD smerujúcimi zo Solivaru (1, 46) alebo Švábov (10, 19, 28, 39, 45) na zastávku MHD Železničná stanica. Tam prestúpiť na linku 3 a vystúpiť na zastávke MHD Prešovská univerzita, prejsť na druhú stranu a odtiaľ ísť priamo po chodníku až k lávke k zimnému štadiónu.
  • druhou možnosťou je cestovať s prestupom v centre mesta na linku 15 alebo 27, viď nižšie.
 • z centra mesta
  • linkou 15 z niektorej zo zastávok v centre mesta (DJZ Na Hlavnej  Trojica) priamo na zastávku MHD Zimný štadión. Linka 15 premáva počas pracovných dní v 60-minútovom intervale, počas víkendov a sviatkov je interval 120-minútový.
  • linkou 27 z niektorej zo zastávok v centre mesta (Trojica  Na Hlavnej  Veľká pošta) na zastávku MHD Pod Kamennou baňou. Odtiaľ peší presun cca 500 metrov smerom k zimnému štadiónu. Druhou možnosťou je vystúpiť až na zastávke MHD Slávičia a odtiaľ prejsť cca 300 metrov k zimnému štadiónu cez priechod pre chodcov. Linka 27 premáva počas pracovných dní v 60-minútovom intervale, počas víkendov a sviatkov je interval 120-minútový.

Cestovné poriadky nájdete sú k dispozícii na tomto odkaze. Podrobné informácie o prevádzke zimného štadióna (verejné korčuľovanie, rozpis ľadohodín a pod.) sú zverejnené na webovom sídle správcu.

 

Text: DPMP, a.s.
Foto: Mesto Prešov, úprava DPMP, a.s.
16.11.2022