Dispečing: 051/7470 204

Návšteva pápeža Františka našimi očami a číslami

14. september 2021 sa zapísal veľkými písmenami nielen do histórie mesta Prešov, ale aj do kroniky Dopravného podniku mesta Prešov. Svojou návštevou nás poctil Svätý Otec František, ktorý na priestranstve pri Mestskej hale slúžil Božskú liturgiu Svätého Jána Zlatoústeho.

Táto udalosť so sebou priniesla aj najväčšie organizačné zmeny v doprave za posledné desaťročia. Uzatvorené boli viaceré dôležité dopravné tepny, čo si vyžiadalo masívny odklon dopravy do iných častí mesta. Pred našou akciovou spoločnosťou, ktorá ako jediná poskytuje služby MHD v Prešove, stála veľká úloha. Bolo potrebné zabezpečiť výluky dotknutých liniek MHD, zostaviť nové cestovné poriadky liniek, upraviť obehy vozidiel, zabezpečiť dostatočný počet vodičov a vozidiel, zabezpečiť posilnenie vybraných liniek, ktoré začali premávať už krátko po polnoci.

Všetky organizačné zmeny bolo zároveň potrebné riadne a dostatočne odkomunikovať cestujúcim, k čomu sme využili niekoľko foriem informovania. Cestujúci sa o zmenách v MHD mohli dozvedieť na našej webovej a FB stránke, tiež aj na stránke Mesta Prešov a ďalších partnerských webových stránkach. Oznamy boli k dispozícii aj na zastávkach MHD v prístreškoch, na označníkoch alebo na automatoch. Oznamy sme umiestnili aj do všetkých vozidiel MHD v papierovej forme a v trolejbusoch sa zobrazovali aj na LCD monitoroch. Veľkú zásluhu pri poskytovaní informácií mali aj naši dopravní dispečeri, ktorí cestujúcim radia po telefóne nonstop.

V nasledujúcich riadkoch vám prinášame čísla a fakty zo 14. septembra 2021 z pohľadu DPMP, a.s.:

 • počas celého dňa bolo v službe 133 vodičov MHD, 6 dopravných dispečerov a všetci administratívni pracovníci Dopravnej prevádzky,
 • na linky MHD bolo vypravených 81 vozidiel MHD, z toho 35 trolejbusov, čo predstavuje nárast o 30% oproti bežnému pracovnému dňu,
 • na zastávkach MHD Železničná stanica, Čierny most a Štúrova sa v priebehu dňa vystriedalo 7 pracovníkov Dopravnej prevádzky, ktorí v úlohe informátorov poskytovali návštevníkom, ale aj bežným cestujúcim informácie o MHD, prípadne ich usmerňovali a navigovali do vybraných cieľov,
 • na obratisku Budovateľská sa počas dňa vystriedali dvaja dopravní dispečeri, ktorí v úlohe výpravcov zabezpečovali organizáciu a posun vozidiel v obratisku a zároveň operatívne riadili dopravu – vypravovali posilové spoje pre cestujúcich po skončení programu pri Mestskej hale,
 • v špeciálne označených autobusoch sme realizovali zvoz a rozvoz novinárov a pracovníkov médií na z miesta konania liturgie.
 • od pondelka od 18:00 až do utorka do 18:00 sme mali v teréne 2 dispečerské vozidlá, na ktorých sa postupne vystriedali traja dopravní dispečeri, ktorých úlohou bolo monitorovať postup jednotlivých uzávierok komunikácií a sledovať celkovú dopravnú situáciu na prešovských cestách,
 • naši vodiči MHD odpracovali v tento deň v súčte rekordných 1 068 hodín,
 • vozidlá najazdili na všetkých linkách v súčte viac ako 16 415 kilometrov,
 • vytlačených bolo 220 oznamov vo formáte A3, z ktorých bolo 97 umiestnených na zastávkach MHD a 84 do vozidiel,
 • oznamy zverejnené na našom účte na sociálnej sieti Facebook mali dosah 21 975 oslovených ľudí, vyše 1 700 interakcií a vyše 215 zdieľaní,
 • z dôvodu bezplatnej prepravy v tento deň sme prelepili až 386 označovačov vo vozidlách, aby nebolo možné označiť si cestovný lístok.

Na záver môžeme skonštatovať, že sa nám po stránke MHD celú akciu podarilo zvládnuť bez akýchkoľvek väčších problémov, čo by nebolo možné bez predchádzajúcej dôkladnej prípravy zo strany jednotlivých oddelení a prevádzok DPMP, a.s. Touto cestou vyslovujeme veľké poďakovanie všetkým zamestnancom našej spoločnosti, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na zabezpečení premávky MHD počas návštevy Svätého Otca. Obzvlášť ďakujeme našim vodičom a dopravným dispečerom, bez ktorých by nebolo možné tak rozsiahlu akciu zorganizovať.

Poďakovanie zároveň vyjadrujeme aj všetkým ostatným zložkám a inštitúciám, ktoré boli zapojené do organizácie, predovšetkým Policajnému zboru SR, Hasičskému a záchrannému zboru SR, Mestskej polícii Prešov, Mestu Prešov, spoločnostiam SAD Prešov, a.s., IDS Východ, s.r.o. a Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. K ukážkovému priebehu akcie prispeli aj všetci dobrovoľníci a najmä disciplína samotných účastníkov.

V priloženej fotogalérii si môžete pozrieť fotografie z prípravy na návštevu Svätého Otca a zo samotnej prevádzky.

 

FOTO: archív DPMP a Priatelia MHD