Dispečing: 051/7470 204

Exkurzia zo Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej

V pondelok 24. júna 2024 našu spoločnosť navštívili žiaci 1. a 2. ročníka zo Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej 22 v sprievode skúsených pedagógov a majstrov odbornej výchovy. Exkurzia bola v úvode zameraná na stručnú prezentáciu histórie a poslania dopravného podniku. Nasledovali praktické ukážky elektrobusov a parciálnych trolejbusov a oboznámenie s technológiou trakčných meniarní, ktoré napájajú trolejbusovú sieť, čo bolo pre študentov technických odborov veľkým lákadlom.

O stručné uvedenie do problematiky sa postaral pracovník dopravnej prevádzky Ing. J. Handzuš, ktorý žiakov previedol históriou DPMP, a.s. Nosnou časťou exkurzie žiakov previedol náš  technický pracovník a revízny technik M. Saloň, pod ktorého vedením si žiaci prešli jednotlivé nové typy vozidiel - SOR EBN 8, Škoda 27 Tr Solaris a SOR TNS 12. Žiaci mali možnosť nahliadnuť do útrob vozidiel, ktoré sú oku bežného cestujúceho neprístupné a videli tak, ako fungujú jednotlivé elektrické stroje a zariadenia v realite.

V druhej časti exkurzie žiaci navštívili trakčnú meniareň na Mukačevskej ulici, ktorá napája podstatnú čast trolejbusovej siete v Prešove. Odborný výklad poskytol vedúci prevádzky pevných trakčných zariadení Ing. I. Ivanko. V dvojposchodovej budove si pozreli postupne všetky časti meniarne - napájacie uzly, meracie transformátory, diódové usmerňovače a výstupy do jednotlivých úsekov.


Text a foto: DPMP, a.s.
27. 6. 2024